Dialogträff om värdeskapande besök i skogen

10 november - 10 november

I arbetet med en regional skogsstrategi för Stockholms län har vi identifierat värdeskapande besök i skogen som ett strategiskt område. Den 10 november välkomnar vi företag, föreningar och organisationer med koppling till skogen i Stockholms län och skogsägare med skog i Stockholms län till en dialogträff om detta område.

Hur kan vi få fler att besöka skogen? Hur kan det ske på ett hållbart sätt? Hur kan besök i skogen leda till mer kunskap om skog och skogsbruk? Hur kan besök i skogen bidra till jobb och landsbygdsutveckling?

Företag, föreningar och organisationer med koppling till skogen i Stockholms län och skogsägare med skog i Stockholms län är välkomna att medverka vid en dialogträff om detta strategiska område. Här finns tillfälle att höra mer om arbetet med den regionala skogsstrategin samt att ställa frågor och lämna idéer och inspel, med fokus på det strategiska området värdeskapande besök i skogen.

Träffen hålls utomhus. Vi går mellan några stationer och diskuterar tillsammans för att hålla värmen. Det kommer att bjudas på kaffe/te och smörgås. Vi återkommer med mer information om träffen till de som har anmält sig.

VAR: Kärsön, nära Drottningholm

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 okt 2020