Dialogmöte om allemansrätten

06 oktober - 06 oktober

Inom ramen för Stockholms läns skogsstrategi välkomnar LRF, Mellanskog och Länsstyrelsen Stockholm dig att delta på ett möte om allemansrätten. 6 oktober, klockan 9.00–14.30, Sigtuna kommun.

Dagen innehåller inspirerande samtal kring hur allemansrättens rättigheter och skyldigheter bättre kan efterlevas. Dagen är en del av genomförandet av Stockholms läns skogsstrategi.
Inbjudna är representanter från riksdagen, Naturvårdsverket, Polismyndigheten, länsstyrelserna i Västmanlands och Uppsala län, berörda kommuner och Svenskt friluftsliv.
Stockholms läns skogsstrategis organisationer: Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm, Skogsstyrelsen, LRF Mälardalen, Mellanskog, Naturskyddsföreningen Stockholms län, och Friluftsfrämjandet Region Mälardalen.

När: 6 oktober, klockan 9.00–14.30. Kaffe, te och fikabröd serveras från klockan 8.30.
Var: Sigtuna kommun. Detaljerad plats och väganvisning skickas till anmälda deltagare.
Kostnadsfritt deltagande.

Sista anmälningsdag: 24 september.