Blekinges skogsstrategi ute på remiss

30 september - 30 september

Ett förslag till skogsstrategi för Blekinge är nu ute på remiss. Sista dag att lämna synpunkter är den 30 september 2020.