Agenda 2030 i Väst forumträff om skogens värde i ett förändrat klimat

09 september - 09 september

Välkommen till Agenda 2030 i Väst forumträff om skogens värde i ett förändrat klimat, den 9 september. Forumträffen arrangeras digitalt, via Zoom.

”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Så lyder visionen för den nationella skogsstrategi som antogs av regeringen i maj 2018. I arbetet med att förverkliga strategin har regionala aktörer en viktig roll. Just nu pågår arbetet med att förverkliga den nationella strategin i Västra Götaland. 

Det är vi med ett skogligt intresse, i företag, offentlig sektor, föreningsliv och akademi som kan göra skillnad i förverkligande av strategin.

Denna forumträff riktar in sig på två av strategins fem fokusområden: Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta samt Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass.

En central frågeställning är hur vi i Västra Götaland kan förvalta de möjligheter som skogen ger för att gå från en fossilbaserad ekonomi till en biobaserad och ta största möjliga hänsyn till de 17 Globala målen för hållbar utveckling. För att ge mer kunskap om frågorna deltar forskare och representanter för näringsliv och offentlig sektor i Västsverige. Och förhoppningsvis du!

Medarrangörer: Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund samt Lantbrukarnas Riksförbund i Västra Götaland.