Bistå i arbete inom internationella skogsfrågor

Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att bistå Regeringskansliet i påverkansarbete för integrering av den internationella skogliga dimensionen i enlighet med skogsprogrammets inriktning.

Uppdraget består av tre delar.

  • Fokusera ytterligare på policyutveckling inom EU och förstärka skogliga samverkan och dialog.
  • Stärka och vidareutveckla strategisk omvärldsbevakning, inklusive rapportering, statistik och konsekvensanalys för internationella skogsfrågor och skogens värdekedjor.
  • Bistå Regeringskansliet i att stärka globalt utvecklingsarbete, genomförande av Agenda 2030, innovations- och forskningssamverkan, export- och investeringsfrämjande samt handelsrelaterade processer.

Skogsstyrelsen har sedan tidigare i uppdrag att tillsammans med Finska Forstföreningen förbereda och genomföra en dialog  om hållbart skogsbruk och skogsindustri för beslutsfattare inom EU. Dialogen ska ske i form av årliga exkursioner. En första exkursion genomfördes under hösten 2018 i Finland. En andra exkursion var planerad till våren 2020 i Sverige, men sköts upp på grund av pandemin. Exkursionen genomfördes istället den 27-29 juni 2022.

Uppdraget är en del av Sveriges nationella skogsprogram.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2019-12-19

 

 

  • Senast uppdaterad: 2022-10-05