Bistå i arbete inom internationella skogsfrågor

Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att bistå Regeringskansliet i påverkansarbete för integrering av den internationella skogliga dimensionen i enlighet med skogsprogrammets inriktning.

Uppdraget består av tre delar.

  • Fokusera ytterligare på policyutveckling inom EU och förstärka skogliga samverkan och dialog.
  • Stärka och vidareutveckla strategisk omvärldsbevakning, inklusive rapportering, statistik och konsekvensanalys för internationella skogsfrågor och skogens värdekedjor.
  • Bistå Regeringskansliet i att stärka globalt utvecklingsarbete, genomförande av Agenda 2030, innovations- och forskningssamverkan, export- och investeringsfrämjande samt handelsrelaterade processer.

Uppdraget är en del av Sveriges nationella skogsprogram.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2018-07-17

Uppdraget ska delredovisas senast den 28 februari 2019. En slutrapport ska publiceras senast den 28 februari 2020.

 

  • Senast uppdaterad: 2019-08-01