Bistå i arbete inom internationella skogsfrågor

Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att bistå Regeringskansliet i påverkansarbete för integrering av den internationella skogliga dimensionen i enlighet med skogsprogrammets inriktning.

Uppdraget består av tre delar.

  • Fokusera ytterligare på policyutveckling inom EU och förstärka skogliga samverkan och dialog.
  • Stärka och vidareutveckla strategisk omvärldsbevakning, inklusive rapportering, statistik och konsekvensanalys för internationella skogsfrågor och skogens värdekedjor.
  • Bistå Regeringskansliet i att stärka globalt utvecklingsarbete, genomförande av Agenda 2030, innovations- och forskningssamverkan, export- och investeringsfrämjande samt handelsrelaterade processer.

Uppdraget är en del av Sveriges nationella skogsprogram.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2018-07-17

Uppdraget ska delredovisas senast den 28 februari 2019. En slutrapport för 2018 och 2019 års arbete ska publiceras senast den 28 februari 2020. 2020 års arbete ska redovisas senast den 28 februari 2021.

 

  • Senast uppdaterad: 2019-10-25