Bekämpning av skogsskador

Skogsstyrelsen har fått i uppdrag att bekämpa skogsskador, med särskilt fokus på granbarkborre.

Skogsstyrelsen ska förstärka kapacitetsuppbyggnad och hantering av skogsskador, med särskilt fokus på bekämpning av granbarkborre, inklusive i skyddade områden som Skogsstyrelsen ansvarar för. Skogsstyrelsen ska också samordna berörda myndigheters arbete med att bekämpa granbarkborre.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 oktober 2020.

  • Senast uppdaterad: 2020-02-10