Skog och klövvilt

Skogsstyrelsen ska tillsammans med Naturvårdsverket utreda möjliga åtgärder och vid behov föreslå regelförändringar för att åstadkomma eftersträvad balans mellan klövviltstammar och fodertillgång. Syftet är att minska skadenivåerna på skog.

Arbetet ska ske i nära dialog med länsstyrelserna, och efter inhämtande av synpunkter från relevanta organisationer.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2022-06-02

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2023.

  • Senast uppdaterad: 2022-10-14