Simmande bäver.

Seminarium om bävern

Välkommen till ett seminarium om bäverns påverkan på skog, vatten och landskap! Anmäl dig via formuläret på den här sidan.

Datum och tid: 19 maj kl. 9-12
Plats: Zoom (länk skickas ut när du anmäler dig)
Arrangör: WAMBAF Tool Box

Program

9.00 Välkommen och introduktion
Daniel Thorell, Skogsstyrelsen

09.10 Bäverns funktion i landskapet
Frauke Ecke, SLU

09.30 Bäver och kvicksilver – kan rivning av bäverdammar minska mängden kvicksilver i vattenlevande organismer?
Karin Eklöf, SLU

10.00 Fika

10.15 Bäververktyget – Att väga naturvårdsnytta mot vattenpåverkan och ekonomisk skada
Frauke Ecke, SLU

10.35 Kartläggning av bildning av biotillgängligt metylkvicksilver i utvalda bäverlandskap
Karin Eklöf och Frauke Ecke, SLU

11.00 Bensträckare

11.10 Diskussion kring bäverns miljöpåverkan

11.30 Bäverns framtid i skogslandskapet
Frauke Ecke, SLU

12.00 Avslutning

  • Senast uppdaterad: 2021-04-27