stoppa borrarna logo

Stoppa borrarna

Samverkansprojektet Stoppa borrarna avslutades i december 2022.

Stoppa borrarna var ett samverkansprojekt mellan myndigheter, företag och organisationer i södra och mellersta Sverige. Målet var att genom samverkan och ökad aktivitet i skogen begränsa angreppen och skadorna av granbarkborre så långt det är möjligt.
 
Granbarkborreprojektet Stoppa borrarna leddes av Skogsstyrelsen som samverkade med ett 20-tal andra myndigheter, företag och organisationer.
 
Viktiga aktiviteter i samverkan var att:
  • sprida kunskap om granbarkborren till skogsbruket och skogsägare
  • bekämpa skadeinsekten med gemensamma resurser
  • övervaka och inventera angrepp och skador av granbarkborren

Samverkansprojektet Stoppa borrarna startade redan i slutet av 2018 som ett samverkansprojekt mellan Skogsstyrelsen, skogsbruket och länsstyrelsen i Götaland. Från och med 2020 omfattade projektet flera företag och myndigheter i både Götaland och Svealand. Projektet avslutades i december 2022. 

  • Senast uppdaterad: 2023-01-02