Naturturism i skogen, Värmland

Skogsrik turistnäring med växtlust

Projektet pågick under perioden 2019-2021 och är nu avslutat.

Målet med projektet är att fler naturturismföretagare ska etableras och att omsättningen ska öka hos turistföretagare som baserar sin verksamhet på natur och skog.

Genom att etablera nätverk, kontakt och dialog mellan turistföretagare och skogsföretagare ska projektet sprida kunskap, insikt och förståelse för skogsbruk och turismnäring. Skogsägare ska få möjlighet att se fler värden på sin fastighet.

Målgruppen är naturturismföretagare med färre än 10 anställda, de som vill utveckla verksamheter inom naturturism samt markägare som vill samverka med turistföretagare. Dessa erbjuds affärsutvecklingspaket som Kurbits har utvecklat, samt skogsdagar, studiebesök och träffar.

Skogsstyrelsen genomför projektet med stöd från Leader Växtlust Värmland och därför är aktiviteterna i huvudsak riktade till aktörer i kommunerna Eda, Hagfors, Sunne, Säffle, Arvika och Torsby. Visit Värmland och länsstyrelsen stödjer projektet och deltar i styrgruppen.

Projektet tar avstamp i formuleringen som återfinns i Strategi för Värmlands besöksnäring:

"I Värmland finns alltid naturen som fond/arena till våra upplevelser. Naturen är en röd tråd för oss, den går igen i vår folksjäl, i våra berättartraditioner, i konsten och i vårt förhållningssätt. I Värmland finns en mångfald av lättillgängliga aktiviteter i och kring vår natur. Våra gäster ska på enkla och trygga sätt kunna ta del av de erbjudanden där vi har naturen som bas. Vi har fyra årstider, Europas största innanhav och en mängd skogar, vattendrag och berg som kan nyttjas, på rätt sätt."

Bakgrund

Projektet Skogsriket Värmland pågick i fem år men avslutades 2018. Därefter startade projektet Regionalt skogsprogram för Värmland. Skogsrik turistnäring med växtlust är ett sätt att stärka det fokusområde kring naturturism som under många år har etablerats i Värmland. I projektet tas tidigare erfarenheter tillvara och utvecklas.

  • Senast uppdaterad: 2022-05-05