Grupp av barn som tittar på en skogsmaskin

Skogsjobb i gränslandet

Projektet är ett Interreg-projekt mellan Sverige och Norge som syftar till att underlätta arbete inom skoglig sektor i båda länderna.

Projektet vill säkra skogsbrukets tillgång till arbetskraft och ska bidra till att gränsregionen i Värmland blir mer attraktiv att leva och arbeta i för kvinnor och män.

I både Sverige och Norge handlar skogsbruk om att nyttja naturresurser för sociala, miljömässiga och ekonomiska värden. Lagar och regler i de två länderna liknar varandra och detta skapar möjlighet för människor och företag att verka över gränsen.

Genom samarbete mellan näringen och utbildningsanordnare ska projektet underlätta för arbete inom skoglig sektor i båda länderna. Redan idag pendlar människor över gränsen för jobb och utbildning, men i långt mindre omfattning än vad som är möjligt. Projektet ska öka kunskapen om olikheterna, lyfta möjligheterna och bygga samverkan och nätverk för att öka rörligheten. 

Projektet ska också att bredda rekryteringsbasen till skolor och företag. Därför riktar projektet särskilda insatser till skogssektorns underrepresenterade grupper; kvinnor och utrikes födda.

Projektet pågår mellan den 1 augusti 2020 till den 30 september 2022. Projektägare är Skogsstyrelsen och Skogbrukets Kursinstitutt.

  • Senast uppdaterad: 2022-05-03