Osby Naturbruksgymnasium + skogsmaskin

Seminarier om skogsproduktion

Hög tillväxt i skogen är viktigt. Vilka åtgärder ger hög tillväxt? Hur påverkas andra värden av åtgärderna?

Sedan 2017 har en samverkansprocess om skogsproduktion genomförts av Skogsstyrelsen och skogssektorn. Samverkansprocessen har kommit fram till en rad förslag på åtgärder för att uppnå ökad produktion i skogen. 

Rapporten med samverkansprocessens förslag är på remiss sedan början av november 2018 och fram till 12 februari 2019. 

Diskuterade förslag om ökad skogsproduktion

På fyra orter i landet arrangerade Skogsstyrelsens seminarier under hösten 2018. Syftet var att ge en fördjupad bild av hur förslagen tagits fram och erbjuda intresserade att diskutera dem. 

Här kan du läsa föreläsarnas presentationer.

  • Senast uppdaterad: 2019-03-12