Drönar-användning i skogsbruket.

Webbinarium om drönaren som beslutsstöd - se skogen och åtgärder från luften

Hur kan skogsentreprenörer använda sig av teknik som drönare för att hjälpa skogsägare att fatta skogliga beslut?

”Drönarpiloten” i projekt Rikare skog presenterar resultatet av undersökningen och bjuder in till samtal om hur skogsbrukstjänster med drönare kan utformas för att bli ett intressant och prisvärt hjälpmedel. 

Skogsägarnas mål, värderingar och skogliga kunskaper har blivit allt mer diversifierade och gruppen av distanserade skogsägare ökar. Av olika skäl kan det för alla skogsägare ibland vara svårt att komma ut och titta på skogen och på en del bestånd kan skogsskötseln fördröjas eller till och med helt utebli.

Kan visuella bilder över skogsfastigheten göra att det blir lättare att fatta skogliga beslut på distans? Och kan de vara till hjälp i uppföljningen sedan åtgärden är utförd? Hur kan en drönartjänst vara utformad för att vara attraktiv kostnadseffektiv och prisvärd för entreprenören och skogsägaren?

Det är några av frågorna vi söker svar på under webbinariet.

Vi hälsar företagare och skogsägare varmt välkomna och hoppas på givande och inspirerande samtal under den här timmen.

 

  • Senast uppdaterad: 2021-09-23