Fröträd tall. Foto Michael Ekstrand

Senaste nytt från Mera tall-projektet

Här hittar du nyheter inom det nationella projektet. Det kan handla om inventeringsresultat, nya rapporter med mera. Håll även utkik efter kommande inbjudningar till informationsträffar och utbildningar.

Vad händer i Mera tall-projektet

  • Nu kan du anmäla dig till konferensen ”Mera tall 10 år”. Kom till Jönköping den 22 januari 2020 och ta del av erfarenheter och tankar kring balansen skog och vilt.
  • Förberedande arbeten pågår även för att starta Mera tall i Hultsfreds älgförvaltningsområde och i älgförvaltningsområde 9, söder om R40, i Västra Götaland.
  • Mera tall har startat i Södermanland och Örebro län. Ett treårigt projekt med start 2018. Läs mer på den regionala hemsidan" Mera tall i Sörmland/Örebro".
  • Samtliga viltförvaltningsdelegationer i Götaland har informerats om Mera tall. De har alla uttryckt sitt stöd för arbetssättet.
  • Södra Skogsägarnas projekt Kraftsamling tall kommer att använda sig av arbetssättet Mera tall.
  • Jaktvårdskonsulenter och förtroendevalda inom jägareförbundet i Götaland har informerats om projektet. Responsen för projektet var positiv.

Nytt att läsa

På huvudsidan för Mera tall hittar du nu Handbok Mera tall. Handboken ger värdefulla råd och tips om hur arbetet kan läggas upp och genomföras.

  • Senast uppdaterad: 2019-06-11