Fröträd tall. Foto Michael Ekstrand

Senaste nytt från Mera tall

Här hittar du nyheter som rör arbetet med Mera tall runt om i landet. Det kan handla om inventeringsresultat, nya rapporter och uppstart av lokala projekt. Håll även utkik efter kommande inbjudningar till informationsträffar och utbildningar.

Vad händer i Mera tall

  • Mera tall övergår från ett nationellt projekt till en förvaltande fas. Det innebär att Skogsstyrelsen är ansvarig för den framtida förvaltningen av Mera tall, och kommer till exempel bistå de som vill starta upp lokala Mera tall-projekt.
  • Konferensen ”Mera tall 10 år” genomfördes i Jönköping den 22 januari 2020. Syftet var att dela erfarenheter och tankar kring balansen skog och vilt.
  • Uppstart av regionala och lokala projekt pågår i bland annat Kalmar, Blekinge, Skåne, Västra Götaland, Värmland och Jämtland.
  • Mera tall har startat i Södermanland och Örebro län. Ett treårigt projekt med start 2018. Läs mer på den regionala hemsidan" Mera tall i Sörmland/Örebro".
  • Samtliga viltförvaltningsdelegationer i Götaland har informerats om Mera tall. De har alla uttryckt sitt stöd för arbetssättet.
  • Södra Skogsägarnas projekt Kraftsamling tall kommer att använda sig av arbetssättet Mera tall.
  • Jaktvårdskonsulenter och förtroendevalda inom jägareförbundet i Götaland har informerats om projektet. Responsen för projektet var positiv.

Nytt att läsa

På huvudsidan för Mera tall hittar du handbok Mera tall. Handboken ger värdefulla råd och tips om hur arbetet kan läggas upp och genomföras.

  • Senast uppdaterad: 2020-09-14