Kulturspår i landskapet

EU-projektet ”Kulturspår i landskapet – en resurs i skolan” är nu avslutat. Projektet vill inspirera skolor i Sverige och Norge att använda kulturmiljöer i undervisningen i större utsträckning.

Vi har bland annat hållit workshops för lärare, framställt en lärarhandledning med kulturhistoriska besökspunkter i Vilhelmina och Lycksele tätorter samt med hjälp av projektmedarbetare och lärare skrivit en bok som vi hoppas ska fungera som inspirationskälla till lärare att använda kulturspår i undervisningen.

Målgrupp

Målgruppen var skolor. Genom att på ett tidigt stadium införliva kulturspåren i landskapet i undervisningen i olika ämnen kommer kunskapen om kulturarvet att finnas med på ett naturligt sätt genom livet.

Projektägare

Västerbottens museum

Övriga samarbetspartners

Skogsstyrelsen, Helgelandmuseum, Polarcirkelns friluftsråd, Statskog, Nord universitet.

Finansiering

Interreg Botnia-Atlantica och medfinansierande projektpartners.

Tidplan

1 september 2016 – 31 augusti 2019

Resultat

Resultaten har samlats i en bok som ska fungera som inspirationsbok för lärare men den förväntas också vara kurslitteratur i kommande fortbildningskurser.

Projektets webbplats

Läs mer på projektets egen webbplats.

  • Senast uppdaterad: 2019-09-03