nature awakening after winter on foggy day with tiny leaves on birches growing on the banks of a ditch full of water

KLIVA - Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring

Projektet KLIVA är nu avslutat. Projektets syfte var att höja beredskapen inom de areella näringarna med tanke på framtida klimatförändringar. Projektet pågick mellan september 2019 och september 2022

I ett varmare klimat kan vi förvänta oss förändrade vattenflöden när frusna förhållanden förkortas. Vattenbalansen kan också påverkas av förändringar i hur mycket och hur ofta nederbörden kommer.

Projektet arbetar med olika modeller av ett framtida klimat. Modellerna beskriver hur det framtida klimatet påverkar tillgången på ekosystemtjänster. Med modellerna ska projektet också beskriva vad som kan förväntas hända med de sura jordarna som förekommer i Kvarkenområdet. Kan vi förvänta oss en ökning eller minskning av metaller till vattendrag från de sura jordarna i framtiden?

Projektet pågår mellan september 2019 och september 2022 och delfinansieras av Interreg Botnia-Atlantica (Europeiska regionala utvecklingsfonden).

Projektägare är Närings-, trafik och miljöcentralen i södra Österbotten. Övriga projektpartners är SYKE Finlands miljöcentral, GTK Finlands Geologiska undersökningar, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen i Västerbotten, Skogscentralen, Skogsstyrelsen, Sveriges Geologiska Undersökningar och Åbo akademi.

 

  • Senast uppdaterad: 2022-07-13