Klintkustleden på Gotland

Klintkustleden

Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen på Gotland driver tillsammans projektet Klintkustleden, som går ut på att markera upp en vandringsled mellan Visby och Kappelshamn.

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen ska ledmarkera den cirka 55 km långa klintkusten, som erbjuder fantastiska vyer och naturupplevelser. 

En färdigmarkerad sträcka finns redan nu mellan Harudden och Svarthäll/Ireviken genom Hall-Hangvar naturreservat.

Leden kommer att knyta samman privat mark och naturreservat och det kommer finnas möjlighet för markägare, entreprenörer och föreningar i området att anpassa och utveckla tjänster nära leden.

Vad händer 2019?

  • Alla fastighetsägare längs med den tänkta ledsträckningen kontaktas och nyttjanderättsavtal skrivs (fram till sommaren).
  • Ledens dag 29 september. Allmänheten bjuds in till en dag att besöka och gå delar av leden.
  • Inspirationsdagar för turismaktörer (hösten).

Syftet med projektet är att gotländsk kultur- och naturmiljö ska bli mer tillgänglig för allmänheten. Projektet finansieras av Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Region Gotland. Leden beräknas vara klar 2019. 

  • Senast uppdaterad: 2019-05-28