Ledens dag, Klintkustleden

Klintkustleden

Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen på Gotland driver tillsammans projektet Klintkustleden, som går ut på att markera upp en vandringsled längs Gotlands nordvästkust.

Syftet med projektet är att gotländsk kultur- och naturmiljö ska bli mer tillgänglig för allmänheten. På några platser kommer särskilda tillgänglighetsåtgärder att vidtas för personer med funktionsnedsättning. Projektet finansieras av Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Region Gotland.

Leden kommer i en första fas att gå mellan Björkume naturreservat i Stenkyrka och Hallsuk. Tanken är att leden i en andra fas ska gå ända till Kappelshamn.

En färdigmarkerad sträcka finns redan nu mellan Lickershamn och Harudden.

Leden kommer att knyta samman privat mark och naturreservat och det kommer finnas möjlighet för markägare, entreprenörer och föreningar i området att anpassa och utveckla tjänster nära leden.

I september 2019 arrangerades Ledens dag där allmänheten bjöds in till att vandra sträckan Lickerhamn-Ireviken. Ett hundratal personer deltog på vandringen. Vi riktar ett stort tack till alla markägare, besökare och övriga som var med att göra dagen så bra.

Vad händer 2020?

  • Projektet avslutas under januari månad, men Länsstyrelsen jobbar vidare med utveckling av leden som knyter ihop ett antal naturreservat längs kuststräckan.
  • Slutrapporten lämnas till Region Gotland den 31 januari.
  • Senast uppdaterad: 2020-01-24