Granar angripna av granbarkborre, upptäckta med helikopterinventering.

Hitta borrarna

Skogsstyrelsens projekt "Hitta borrarna" ska ta fram digitala metoder och karttjänster för att lättare identifiera riskområden och områden drabbade av granbarkborre.

Målet med projektet är att med hjälp av fjärranalys ta fram kartunderlag och digitala verktyg som ska kunna användas för att identifiera riskbestånd och områden som drabbats av granbarkborreangrepp.

Projektet utförs inom ramen för det nationella skogsprogrammet och finansieras av anslag som regeringen tillsatte i juni 2019 för bekämpning av granbarkborre.

Målgrupperna för projektets resultat är i första hand skogsägare och skogsbrukets aktörer som kommer att nå de framtagna verktygen via Skogsstyrelsens e-tjänster.

Projektet har ett nära samarbete med samverkansprojektet Stoppa borrarna, samt det SMHI-finansierade projektet MOSSA (Modellering och Skogsskadeanalys).

  • Senast uppdaterad: 2019-09-06