Samverkansprocess skogsproduktion

Projektet Samverkansprocess Skogsproduktion presenterade sin slutrapport Skogsskötsel med nya möjligheter i januari 2020. Syftet med projektet var att ta fram ett tydligt ställningstagande kring skogsproduktion inom ramen för hållbart och varierat skogsbruk.

Tillväxten i skogen är viktig för klimatet och för ett minskat fossilberoende. En ökad tillväxt ska ske inom ramen för skogspolitikens jämställda mål, miljö och produktion. Skogsbruket måste bedrivas hållbart och ansvaret för det vilar på myndigheter och skogsnäringen gemensamt.

Att en hög tillväxt i skogen ska eftersträvas har beskrivits av flera utredningar och politiska ställningstaganden. I regeringsuppdraget Adaptiv skogsskötsel tog Skogsstyrelsen år 2016, i samarbete med flera intressenter, fram en Kunskapsplattform för skogsproduktion.

Samverkansprocess skogsproduktion var en fortsättning på det arbetet och samlade en rad intressenter för att ta fram förslag på åtgärder för att förbättra skogsproduktionen. Fyra arbetsgrupper hade i uppgift att ta fram förslag inom följande åtgärdsområden: 

  • Skador
  • Infrastruktur
  • Effektiv skogsskötsel
  • Produktionshöjande åtgärder

Mål

Målet var att ta fram ett tydligt gemensamt ställningstagande kring skogsproduktion i form av en lista på åtgärder som specificerade aktörer respektive staten bör vidta för att förbättra skogsproduktionen i landet.

Samverkansprocessen

Arbetsgruppernas förslag prövades mot hållbarhetsmål och andra samhällsmål. Rapporternas innehåll diskuterades också vid ett forskarseminarium våren 2018. En processgrupp samordnade arbetet, prioriterar arbetsgruppernas förslag och utarbetade det gemensamma ställningstagandet kring skogsproduktion.

Rapporter

De fyra arbetsgruppernas rapporter med förslag inom sina respektive områden blev färdiga vid årsskiftet 2017/2018. Rapporterna kan du läsa här, se länkar under relaterade dokument.

 

  • Senast uppdaterad: 2021-02-19