Kamera och smart telefon.

Upphandling av filmproduktion

Grip on Life ska producera ett antal filmer som beskriver projektet. Vi vill samarbeta med dig/er som kan följa med oss från och med nu och ända fram till år 2024, då projektarbetet har avslutats. I uppdraget ingår att bistå med en helhetslösning för filmerna.

Skogsägarföreningen Södra ansvarar för filmproduktionen i samarbete med övriga projektpartners. Alla filmare och produktionsbolag är välkomna att lämna anbud i upphandlingen av filmproduktionen.

Under 'Relaterade dokument' kan du ladda ner samtliga handlingar som rör upphandlingen.

  • Kravspecifikation film Grip on Life innehåller en beskrivning av uppdraget och upphandlingen.
  • Bilaga 1 RFQ anbudsförfrågan Grip on Life används för att lämna anbud.
  • Bilaga 2 Leverantörskod Södra Skogsägarna ska följas av samtliga leverantörer till Södra Skogsägarna.
  • Bilaga 3 Leverantörsbedömning för hållbarhetsfrågor ska fyllas i och skickas in tillsammans anbudet.

Anbud och bilagor skickas med e-post till Annika Svensson på Södra Skogsägarna senast den 8 november 2019. E-postadressen finns under 'Kontakt'.

  • Senast uppdaterad: 2019-10-07