Grip on Lifes logotyp och dekormönster.

Upphandling av filmproduktion

Grip on Life ska producera ett antal filmer som beskriver projektet. Vi vill samarbeta med dig/er som kan följa med oss från och med nu och ända fram till år 2024, då projektarbetet har avslutats. I uppdraget ingår att bistå med en helhetslösning för filmerna.

Skogsägarföreningen Södra ansvarar för filmproduktionen i samarbete med övriga projektpartners. Alla filmare och produktionsbolag är välkomna att lämna anbud i upphandlingen av filmproduktionen.

Sista dagen att lämna anbud var den 8 november kl. 9.00.

  • Senast uppdaterad: 2019-10-07