En grupp med människor i skogen

Projektpartners

Grip on Life är en gemensam insats för framtiden mellan myndigheter, länsstyrelser, skogsägarföreningar och intresseorganisationer.

Projektpartners är:

 • Skogsstyrelsen (projektägare)
 • Naturvårdsverket
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Länsstyrelsen Västerbotten
 • Länsstyrelsen Jämtland
 • Länsstyrelsen Västmanland
 • Länsstyrelsen Jönköping
 • Länsstyrelsen Kalmar
 • Länsstyrelsen Blekinge
 • Länsstyrelsen Halland
 • Våtmarksfonden
 • Ume/Vindelälvens Fiskeråd
 • Bottenhavets vattendistrikt/Länsstyrelsen Västernorrland
 • Södra Skogsägarna
 • Mellanskog
 • Norrskog
 • Norra skogsägarna
 • Senast uppdaterad: 2018-06-21