Grip on Lifes logotyp och dekormönster.

Workshop: Åtgärdsarbete i våtmarker - verktyg, medel och kunskap

29 september - 30 september

Den 29-30 september arrangerar Grip on Life en workshop på temat Åtgärdsarbete i våtmarker - verktyg, medel och kunskap. Workshopen är digital och kostnadsfri för alla deltagare. Anmäl dig senast den 15 september.

Datum: 29-30 september 2020
Plats: Digitalt via Skype

Program

Tisdag 29 september

8.00 Välkomna! Praktisk information, introduktion samt presentation av dagarnas innehåll
Therese Stenholm Asp, Fredrik Nordwall och Gunilla Oleskog, Grip on Lifes projektledning 

8.15 Våtmarker och skötsel i Natura2000
Mikael Lindberg, Naturvårdsverket

8.30 Restaurera våtmarker – ja men var?
Vad har vi för digitala verktyg för att veta var vi lämpligast anlägger och restaurerar våtmarker? Vad jobbar vi med inom Grip on Life och vad sker nationellt?

 • SÅV våtmarker och GIS-analys – modell för prioritering och analys för bästa placering
  Matti Ermold, Länsstyrelsen i Jönköping
 • GIS-analys inför placering av dikesproppar i Västmanland – var ger de störst effekt?
  Magnus Lindh, Skogsstyrelsen, visar den analys Skogsstyrelsen genomfört för att se var man lämpligast proppar diken.
 • Nya digitala hjälpmedel – vad tas fram nationellt?
  Markfuktighetskarta och dikeskartering med hjälp av artificiell intelligens.
  Liselott Nilsson, Skogsstyrelsen

9.30 Fika

9.50 Restaurera – självklart, men hur?
Vad ska man tänka på innan man sätter spaden i marken och vad har vi dragit för lärdomar hittills i projektet?

 • Lagar och regler – sammanställning av regelverk kopplat till restaurering av våtmarker samt framtagen checklista
  Magnus Lindh, Skogsstyrelsen
 • Erfarenheter från genomförd restaurering
  Martin Hederskog, Länsstyrelsen i Kalmar och Lars Carlsson, Skogsstyrelsen

10.40 Rast

10.50 Men vad blev resultatet?
Hur följer vi upp effekten av det vi gör så vi vet att vi gör rätt och det blir som vi tänkt oss? 
Tobias Eriksson, Länsstyrelsen i Västerbotten

11.20 Hur finansierar vi planerade åtgärder?
Exempel på samfinansiering, utveckling av befintliga stöd och visning av den nya sökbara databasen över befintliga fonder.
Tomas Björkesten, Skogsstyrelsen och Fredrik Nordwall, Havs- och vattenmyndigheten

11.50 Tack för idag!

Onsdag 30 september

8.00 Information från projektledningen
Gunilla Oleskog, projektledare

8.30 Hur skapar vi intresse för våra demoytor?
Skogsägarföreningarna

9.00 Introduktion och start av workshop
Hur kan man nyttja GIS-underlag för planering av våtmarksprojekt?
Matti Ermold, Länsstyrelsen i Jönköping

9.15 Fika

9.30 Workshop i separata grupper 

11.00 Genomgång resultat av workshop

11.30 Reflektionspass 
Tid för frågor, diskussion samt tips och trix för att underlätta åtgärdsarbete i våtmarker.

11.50 Sammanfattning av dagarna

Anmäl dig till vår workshop

Intresserad av att delta i vår workshop? Anmäl dig via mejl till Fredrik Nordwall senast den 15 september.