En grupp människor vandrar i skogen.

Vattendragsvandring i Simlångsdalen

25 maj - 25 maj

Följ med oss på en vattendragsvandring genom halländsk bokskog i vackra Simlångsdalen den 25 maj! Vi vandrar från Skällåsasjön till Brearedssjön utmed bäck i ädellövskog. Vi pratar om miljöhänsyn vid vatten, vattnets värden och livet i och vid vattendrag i skogslandskapet.

Datum: Lördagen den 25 maj 2019
Tid: kl. 10.00 (sluttiden är preliminär)
Plats: Danska Falls naturreservat, samling på parkeringen

Vid vandringen diskuterar vi hur skogen och skogsbruket påverkar vattendragen, och vilken hänsyn man ska ta vid skötsel av skogs- och jordbruksmark nära vatten. Vi pratar även om djur- och växtlivet i och vid vattnet och diskuterar hur vattenverksamhet påverkar detta. Vi berör även restaureringsåtgärder i vattendrag.

Observera att vandringen går på stig av varierande kvalitet. Stigen är tyvärr inte framkomlig med rullstol, rollator eller barnvagn. Bra skodon så som kängor eller stövlar behövs.

Vi bjuder på fika. Välkommen!

Information om personuppgiftsbehandling i samband med skogsträffar

För att Skogsstyrelsen ska kunna administrera skogsträffar, kommunicera och fortsätta sprida information till dig som deltagare behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är utifrån ett allmänt intresse baserat på vårt uppdrag att föra ut kunskap och information i enlighet med skogspolitiken. Skogsstyrelsen sparar dina uppgifter i två år och tio år vid EU-finansierade skogsträffar. Därefter gallras uppgifterna.

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.