Grip on Lifes logotyp och dekormönster.

Konferens: Medvind i våtmarksarbetet?

29 september - 30 september

Välkommen till Grip on Lifes konferens "Medvind i våtmarksarbetet?" den 29-30 september! Anmäl dig senast den 10 september.

Regeringen gör en historisk satsning på återskapandet av våtmarker. Vilken effekt får det för den biologiska mångfalden, våtmarkernas ekosystemtjänster i övrigt, Östersjöns välbefinnande och klimatanpassningen av samhället? Det är några av frågeställningarna som kommer att belysas vid våtmarkskonferensen.

Grip on Lifes tredje konferens arrangeras under värdskap av Våtmarksfonden. Du deltar antingen på plats på Öster Malma eller digitalt. 

Datum: 29 och 30 september
Plats: Öster Malma, Nyköping (möjlighet att delta digitalt)

Program

Dag 1

11.00-12.00 Ankomst och registrering

12.00 Lunch

13.00 Välkomstanförande
Björn Sprängare, ordförande Våtmarksfonden

13.10 Invigningsanförande
Johan Kling, Havs- och vattenmyndigheten

13.40 Regeringens satsning på våtmarker
Michael Löfroth, Miljödepartementet

14.00 Naturvårdsverkets arbete med våtmarker
Eva Amneus Mattisson, Matti Ermold, Naturvårdsverket

14.20 Våtmarkerna och landsbygdsprogrammet
Emma Svensson, Jordbruksverket

14.40 Grip on Life – vad händer i projektet?
Gunilla Oleskog, Lena Allthin, Skogsstyrelsen

15.00 SOTKA-våtmarker, finsk satsning på våtmarker
Heide Krüger, Jord- och skogsbruksministeriet 

15.15 Utdelning av Våtmarksstipendiet

15.30 Exkursion till näraliggande våtmarker
Sanna Strömberg, Holmens Skog

19.30 Middag

Dag 2

7.00 Frukost

8.00 Exempel på åtgärdsarbete och uppföljning av våtmarker
Tobias Eriksson, Länsstyrelsen Västerbotten
Magnus Lindh, Skogsstyrelsen Västmanland

08.20 Skogens viktiga vatten
Raymond Wide, Skogsstyrelsen

08.40 Södras arbete med våtmarker
Carl-Johan Olsson, Södra

09.00 Sveaskogs arbete med våtmarker
Rune Andersson, Sveaskog

09.20 Lantbrukets erfarenheter
Markus Hoffman, Lantbrukarnas riksförbund

09.40 Våtmarkskonsultens perspektiv
Sören Eriksson, Sören Eriksson Naturvård AB

10.00 Kaffe

10.30 Jordägarförbundets erfarenheter
Anders Grahn, Sveriges Jordägareförbund 

10.50 Hur sköter vi våra våtmarker?
Stefan Thorsell, våtmarksspecialist 

11.10 Naturskyddsföreningens arbete med våtmarker
Therese Ehrnstén, Naturskyddsföreningen 

11.20 Våtmarksfondens önskelista
Hans von Essen, Våtmarksfonden

11.40 Diskussion och sammanfattning

12.30 Lunch och hemfärd

Anmälan

Anmäl dig via mejl till info@vatmarksfonden.se senast den 10 september. Ange namn på deltagare, om du deltar en eller båda dagarna samt om du deltar i samtliga måltider. Ange även eventuellt önskemål om alternativ kost.

Du har också möjlighet att anmäla digital medverkan via mejl till info@vatmarksfonden.se. Då får du en möteslänk skickad till dig några dagar innan konferensen börjar.

Praktisk information

Konferensen och samtliga måltider är kostnadsfria för alla konferensdeltagare. Resa och logi bokar och betalar var och en. Rum finns reserverade på Öster Malma (reception@ostermalma.se, 0155-24 62 28). Eftersom antalet rum är begränsat är det bra att i så stor utsträckning som möjligt dela rum för dem som har möjlighet.