Vacker utsikt över gransluttningar och vatten

Grip on Life-konferens: Vattendrag, våtmarker och skog

13 november - 14 november

Välkommen till konferensen "Vattendrag, våtmarker och skog - synergier mellan Natura 2000, vattenförvaltning och andra samhällsintressen" i Härnösand. Konferensen är kostnadsfri. Begränsat antal platser, anmäl dig redan idag!

Fokus för konferensen ligger på Natura 2000 och vattenförvaltning, hur arbetet med dessa kan integreras på ett bättre sätt, hur vi kan nå målen inom Natura 2000 samt hur planer och åtgärder kan bidra till att nå olika samhällsmål. Det blir presentationer och diskussioner med exempel och från Sverige och Finland.

Datum: 13-14 november 2019
Plats: Härnösands bibliotek, Alfhild Agrell-salen, Universitetsbacken 3 i Härnösand

Program 13 november

9.30 Registrering och fika
Utställningarna monteras

11.00 Välkommen
Introduktion och praktisk information
Gunilla Oleskog, projektledare Grip on Life och Daniel Gustafsson, länsråd Länsstyrelsen Västernorrland tillsammans med moderatorerna Johanna From, regionchef Skogsstyrelsen, och Joakim Kruse, vattenvårdsdirektör Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt

11.15 Här står Sverige nu
Natura 2000 och vattenförvaltning på samma spelplan
Föreläsare från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten

11.45 Hur hanterar vattenmyndigheterna Natura 2000 i sitt arbete
Daniel Isaksson, Länsstyrelsen Västra Götaland

12.15 Lunch

13.15 Praktiska exempel

1. Fördjupad bevarandeplan Åreälven
Föreläsare från Länsstyrelsen Jämtland

2. Klimatförändringars påverkan på ekologisk restaurering i sötvatten - erfarenheter från FRESHREST-projektet
Leonard Sandin, Sveriges lantbruksuniversitet

14.45 Fika och mingel bland utställningarna

15.30 Reach further by combining LIFE and complementary funding for Natura 2000 freshwater - Experiences and results from FRESHABIT LIFE IP
Jari Ilmonen, Forststyrelsen

16.15 Frågestund

17.00 Slut för dagen

19.00 Middag

Program 14 november

8.30 God morgon
Summering av gårdagen
Moderatorerna Johanna From, regionchef Skogsstyrelsen, och Joakim Kruse, vattenvårdsdirektör Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt

8.40 Synergier mellan målen för bevarandestatus och ekologisk status
Eddie von Wachenfeldt, Artdatabanken och Ingemar Näslund, Länsstyrelsen Jämtland

9.30 Fika och mingel bland utställningarna

10.15 Workshop
Introduktion och därefter arbete i grupper

11.45 Lunch

12.45 Redovisning workshop
Vi redovisar och summerar resultat av workshopen

13.45 Hur går vi vidare?
Paneldiskussion

14.30 Konferensen avslutas
Tack för de här dagarna och fika
Moderatorerna

Anmälan och praktisk information

Anmälan är öppen och görs via formuläret längre ned på sidan. Antalet platser är begränsat.

Konferensen är kostnadsfri. Fika, lunch och middag ingår för alla konferensdeltagare. 

Resa och logi ingår inte i konferensen. Det finns ett begränsat antal rum reserverade för konferensdeltagare på First Hotel Stadt i Härnösand, ange "Grip on Life" vid bokningen.

First Hotel Stadt
Skeppsbron 9, Härnösand
Telefon 0611-554 440
E-post harnosand@firsthotels.se

Fler förslag på boende finns under rubriken "Boende i Härnösand".

Anmälan

Arbetar du i projektet Grip on Life?
Ange de dagar du deltar
Vill du delta i posterutställningen i samband med konferensen?
Logotyper för Grip on Life, LIFE och Natura 2000

Kontakt

Kontakt