Grip on Lifes logotyp och dekormönster.

Digital workshop: Från idé till resultat

15 april - 16 april

Hur identifierar man ett problem i vattenlandskapet och hur riggar man ett projekt som ska kunna lösa problemet? Var hittar man rätt finansiering och vem gör vad i projektet? Hur förvaltar man resultatet och sprider kunskapen vidare? Detta är några av frågorna som Grip on Lifes workshop ”Från idé till resultat” kommer handla om.

När: 15-16 april, kl. 08.15-12.15 båda dagarna
Var: Skype

Workshopen är kostnadsfri och sträcker sig över två förmiddagar. Vi kommer prata om exempelvis kunskapsuppbyggnad och förbättrad samverkan – två komponenter som är viktiga när man ska starta upp nya projekt, såväl stora som små.

Under workshopen får du information om olika ekonomiska bidrag samt hur du startar upp ett projekt. Du får också veta mer om några specifika projekt som, precis som Grip on Life, arbetar för bättre vattenkvalitet, biologisk mångfald och hållbart skogsbruk med hänsyn till vattnet. 

Sista anmälningsdag var den 31 mars. Mejla Karin Malm senast den 10 april om du inte längre kan vara med på workshopen.

Program

Dag 1

8.30 Introduktion

8.45 Vad är ett kompletterande projekt och vad har man för nytta av att koppla sitt projekt till Grip on Life?
Elisabet Andersson, Skogsstyrelsen

9.05 Från problem till idé - hur kommer man igång?
Stefan Andersson, Skogsstyrelsen

9.30 Fikapaus med bildspel från Grip on Life

9.50 Exempel på åtgärd och tillvägagångssätt för att hitta stöd
Fredrik Nordwall, Havs- och vattenmyndigheten

10.00 LOVA-stöd
Christina Hallström, Havs- och vattenmyndigheten

10.20 LONA-stöd
Matti Ermold och Cathrine Lundin, Naturvårdsverket

10.40 Nokås-stöd
Tomas Björkesten, Skogsstyrelsen

10.50 Frågestund om finansiering

11.05 Bensträckare

11.15 Kort om aktiviteter i Grip on Life

  • Instruktionsfilmer för restaurering (Tobias Eriksson, Länsstyrelsen Västerbotten)
  • Vattenvårdsavtal (Anders Hildingsson och Therese Helgesson, Länsstyrelsen Jönköping)
  • Demoslingor och träffar vid vattendrag (Satu Aguilar, Norra Skog)
  • Forsknings- och informationscentrum för flodpärlmusslan (Gunilla Alm och Carolina Lind, Länsstyrelsen Västmanland)

12.00 Frågestund och summering av dag 1

Dag 2

8.30 Reflektioner från dag 1

8.50 Ecostreams for LIFE - storskalig restaurering av flottledsrensade vattendrag
Johanna Hägglund, Länsstyrelsen Västerbotten

9.05 Restaurering av våtmark i Rönnö naturreservat
Magnus Redegard, Länsstyrelsen Halland

9.15 Hållbara åtgärder genom ett underifrånperspektiv
Anneli Carlén, Nyköpingåarnas vattenvårdsförbund

10.00 Interaktivt pass med diskussioner i smågrupper

10.50 Bensträckare

10.55 Redovisning och diskussion

11.15 Från samtal till verkstad i samverkan
Peter Nolbrant, Vattenmyndigheten Västerhavet

11.35 SCA:s satsning på våtmarksrestaurering
Mikael Berg, SCA

12.00 Frågestund

12.10 Sammanfattning av dag 2 och avslutning

Kontakt

GDPR

För att du ska kunna delta i workshopen behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, organisation, mejladress samt eventuellt hemadress och telefonnummer. 

Skogsstyrelsen sparar dina uppgifter till dess att workshopen är genomförd. Därefter gallras uppgifterna. 

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.