Kalender

Här hittar du information om konferenser, möten och andra aktiviteter som vi anordnar inom Grip on Life. Vissa aktiviteter och träffar som skulle ägt rum under 2020 har vi ställt in på grund av covid-19.