Kalender

Här hittar du information om konferenser, möten och andra aktiviteter som vi anordnar inom Grip on Life. Vissa aktiviteter och träffar har vi ställt in på grund av covid-19.