Arbetsgrupper inom Stoppa borrarna

Granbarkborreprojektet Stoppa borrarna är organiserat i arbetsgrupper med olika ansvar. Här ser du vilka personer och organisationer som deltar i respektive grupp.

Arbetsgrupper

Övervakning och inventering

 • Magnus Sääf, Mellanskog 
 • Henrik Holmberg, Södra Skogsägarna 
 • Mats Jonsell, SLU
 • Axel Eriksson, BillerudKorsnäs
 • Simon Halling Ekmåne, Hushållningssällskapet
 • Jonatan Johansson, Holmen
 • Marco Boudreau, Stora Enso
 • Mattias Sparf, Skogsstyrelsen
 • Sara Stenberg, Skogsstyrelsen (sekreterare)

Skyddade områden

 • Patrik Karlsson, Skogsstyrelsen 
 • Carl-Johan Olsson, Södra skogsägarna
 • Jenny Lindman Komstedt, Naturvårdsverket
 • Linda Vålberg, Skogsstyrelsen
 • Örjan Nilsson, Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Jens Brorsson, BillerudKorsnäs
 • Anna Åman, LRF
 • Martin Sjödahl, Länsstyrelsen Kronoberg 
 • Stefan Silfverblad, Länsstyrelsen Södermanland
 • Sara Stenberg, Skogsstyrelsen (sekreterare)

Kunskap och forskning

 • Henrik Holmberg, Södra skogsägarna
 • Anna Stridsman, Sveaskog 
 • Peter Christoffersson, Holmen
 • Helena Galnander, Stora Enso
 • Kristin Warngren, Mellanskog
 • Staffan Mattsson, Skogssällskapet
 • Niclas Berndtsson, Karl Hedin ab
 • Martin Schroeder, SLU
 • Johanna Witzell, Linnéuniversitetet
 • Petter Öhrn, Skogforsk
 • Patrik Karlsson, Skogsstyrelsen (sekreterare)

Kommunikation                       

 • Martina Tedenborg, Skogsstyrelsen
 • Per Funkquist, BillerudKorsnäs
 • Malin Dahlström Forsberg, Holmen
 • Ulrika Lagerlöf , Skogssällskapet
 • Pernilla Widén, Sveaskog
 • Daniel Fellenius, Sydved
 • Joanna Kron, Vida skog
 • Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige
 • Mats Ostelius, Skogforsk
 • Jan Mogol, Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Sofia Wildmark, Södra
 • Matilda Kreem, Mellanskog
 • Senast uppdaterad: 2022-09-19