Arbetsgrupper inom Stoppa borrarna

Granbarkborreprojektet Stoppa borrarna är organiserat i arbetsgrupper med olika ansvar. Här ser du vilka personer och organisationer som deltar i respektive grupp.

Arbetsgrupper

Resurs och logistik

 • Ann-Britt Asplund, Mellanskog (gruppledare)
 • Pelle Ström, Vida skog AB (gruppledare)
 • Linus Swanberg, Vida skog AB
 • Fredrik Nilsson, Vida skog AB
 • Ingrid Thelin, Stora Enso
 • Thomas Frick, Södra Skogsägarna 
 • Elin Jaldeland, Holmen
 • Carl Segersson, Sydved

Övervakning och inventering

 • Magnus Sääf, Mellanskog (gruppledare)
 • Henrik Holmberg, Södra Skogsägarna 
 • Anders Ehrenström, Sydved
 • Tomas Blom, BillerudKorsnäs
 • Martin Schroeder, SLU
 • Magnus Ekström, Hushållningssällskapet
 • Simon Halling Ekmåne, Hushållningssällskapet
 • Henrik Björkman, Holmen
 • Marco Boudreau, Stora Enso
 • Stefan Olofsson, Stora Enso
 • Torbjörn Elofsson, Holmen
 • Mattias Sparf, Skogsstyrelsen

Skyddade områden

 • Carl-Johan Olsson, Södra skogsägarna (gruppledare)
 • Martin Sjödahl, Länsstyrelsen Kronoberg 
 • Johan Åberg, Skogsstyrelsen
 • Örjan Nilsson, Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Jens Brorsson, BillerudKorsnäs
 • Anna Åman, LRF
 • Stefan Silfverblad, Länsstyrelsen Södermanland

Bekämpning och metoder

 • Henrik Holmberg, Södra skogsägarna (gruppledare)
 • Magnus Petersson, Södra skogsägarna
 • Niklas Fogdestam, Sydved
 • Staffan Mattsson, Skogssällskapet
 • Kristin Warngren, Mellanskog
 • Peter Christoffersson, Holmen
 • Robert Berg, Stora Enso
 • Anna Stridsman, Sveaskog 
 • Olof Svensson, Gyllebo plantskydd
 • Jan-Olov Weslien, Skogforsk
 • Mattias Sparf, Skogsstyrelsen

Kommunikation                       

 • Martina Tedenborg, Skogsstyrelsen (gruppledare)
 • Per Funkquist, BillerudKorsnäs
 • Malin Dahlström Forsberg, Holmen
 • Ulrika Lagerlöf , Skogssällskapet
 • Ulrika Eriksson, Stora Enso
 • Pernilla Widén, Sveaskog
 • Daniel Fellenius, Sydved
 • Johanna Kron, Vida skog
 • Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige
 • Mats Ostelius, Skogforsk
 • Jan Mogol, Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Senast uppdaterad: 2022-01-18