Arbetsgrupper inom Stoppa borrarna

Granbarkborreprojektet Stoppa borrarna är organiserat i arbetsgrupper med olika ansvar. Här ser du vilka personer och organisationer som deltar i respektive grupp.

Arbetsgrupper

Resurs och logistik

 • Thomas Frick, Södra Skogsägarna (gruppledare)
 • Pelle Ström, Vida skog AB
 • Fredrik Nilsson, Vida skog AB
 • Karl Narfström, Stora Enso
 • Ann-Britt Asplund, Mellanskog
 • Elin Jaldeland, Holmen
 • Carl Segersson, Sydved
 • Jenny Morgansson, Skogsstyrelsen

Industri och avsättning           

 • Jenny Sandberg, BillerudKorsnäs (gruppledare)
 • Anders Nordmark, Setra Group
 • Anders Berggren,Mellanskog
 • Jonas Karlsson, Moelven
 • Tony Axelsson, Såg i Syd
 • Jenny Morgansson, Skogsstyrelsen

Övervakning och inventering

 • Henrik Holmberg, Södra Skogsägarna (gruppledare)
 • Mattias Sparf, Skogsstyrelsen
 • Anders Ehrenström, Sydved
 • Tomas Blom, BillerudKorsnäs
 • Martin Schroeder, SLU
 • Magnus Sääf, Mellanskog
 • Magnus Ekström, Hushållningssällskapet
 • Simon Halling Ekmåne, Hushållningssällskapet
 • Stefan Bodin, Skogsstyrelsen

Skyddade områden

 • Carl-Johan Olsson, Södra skogsägarna (gruppledare)
 • Tommy Ek, Naturvårdsverket 
 • Johan Åberg, Skogsstyrelsen
 • Johanna Ehlin, Skogsstyrelsen
 • Örjan Nilsson, Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Jens Brorsson, BillerudKorsnäs
 • Jenny Parnesten, Mellanskog
 • Anna Åman, LRF
 • Jenny Morgansson, Skogsstyrelsen

Bekämpning och metoder

 • Anna Stridsman, Sveaskog (gruppledare)
 • Henrik Holmberg, Södra skogsägarna
 • Jan-Olov Weslien, Skogforsk
 • Niklas Fogdestam, Sydved
 • Karin Fällman, Skogssällskapet
 • Peter Christoffersson, Holmen
 • Robert Berg, Stora Enso
 • Magnus Petersson, Södra skogsägarna
 • Magnus Sääf, Mellanskog
 • Olof Svensson, Gyllebo plantskydd
 • Mattias Sparf, Skogsstyrelsen
 • Stefan Bodin, Skogsstyrelsen

Kommunikation                       

 • Martina Tedenborg, Skogsstyrelsen (gruppledare)
 • Per Funkquist, BillerudKorsnäs
 • Jenny Parnesten, Mellanskog
 • Malin Dahlström Forsberg, Holmen
 • Ulrika Lagerlöf , Skogssällskapet
 • Ulrika Forsman, Stora Enso
 • Pernilla Widén, Sveaskog
 • Daniel Fellenius, Sydved
 • Christina Wennberg, Södra Skogsägarna
 • Johanna Kron, Vida skog
 • Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige
 • Stina Bergström, LRF
 • Mats Ostelius, Skogforsk
 • Jan Mogol, Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Senast uppdaterad: 2021-01-07