Barkborredödad gran bredvid en frisk gran.

Granbarkborreprojektet - stoppa borrarna

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Skogsstyrelsen, skogsbruket och länsstyrelserna i södra Sverige.

Den torra sommaren 2018 ledde till rekordstora angrepp av granbarkborrar i södra Sverige. Även under 2019 beräknas skadorna av granbarkborre bli stora.

 

Målet med detta samverkansprojekt är att begränsa angreppen och skadorna så långt det är möjligt.

 

Projektet pågår från november 2018 till sista december 2019, men kan beroende på skadornas omfattning 2019 förlängas ytterligare med ett år i taget.

 
  • Senast uppdaterad: 2019-08-22