stoppa borrarna logo

Granbarkborreprojektet - stoppa borrarna

Stoppa borrarna är ett samverkansprojekt mellan myndigheter, företag och organisationer i södra och mellersta Sverige. Målet är att genom samverkan och ökad aktivitet i skogen begränsa angreppen och skadorna av granbarkborre så långt det är möjligt.

Samverkansprojektet Stoppa borrarna startade redan i slutet av 2018 efter den torra sommaren som orsakade en kraftig ökning av granbarkborre i södra Sverige. Under 2019 fördubblades skadorna av granbarkborre och problemen spred sig norrut i landet. Därför utökas projektet från och med 2020 till att omfatta flera företag och myndigheter i både Götaland och Svealand. 
 
Projektet leds av Skogsstyrelsen som samverkar med ett 20-tal andra myndigheter, företag och organisationer. Tillsammans ska vi bland annat 
  • sprida kunskap om granbarkborren till skogsbruket och skogsägare
  • bekämpa skadeinsekten med gemensamma resurser
  • effektivisera logistiken inom skogsbruket vad gäller exempelvis transporter av virke
  • övervaka och inventera angrepp och skador av granbarkborren

Planeringen av projektets aktiviteter görs till stora delar inom fem arbetsgrupper med ansvar för följande områden:  

  • Resurs och logistik
  • Industri och avsättning
  • Övervakning och inventering
  • Skyddade områden
  • Bekämpning och metoder

Stoppa borrarna pågår fram till och med 2022. 

  • Senast uppdaterad: 2020-08-20