Vitryggig hackspett.

Informationsträff om lövskog och vitryggig hackspett

Länsstyrelsen Västerbotten och Skogsstyrelsen välkomnar dig till en fältträff i Harrsjön, Bureå,  där vi berättar om Harrsjöns lövskogar, vitryggig hackspett och vad du kan göra för att gynna den biologiska mångfalden på dina marker. Både i skogen som du bedriver skogsbruk i och i dina frivilliga avsättningar. Vi erbjuder två tillfällen med samma innehåll. Fredagen den 15 oktober, start kl. 09:30 och avslutas senast 13:30 Söndagen den 17 oktober, start kl. 11:30 och avslutas senast 15:30

Harrsjö-området har redan idag goda förutsättningar som gör att den vitryggiga hackspetten kan trivas. Men med enkla åtgärder kan området utvecklas för att skapa ännu bättre förutsättningar för vitryggig hackspett och andra arter som lever i Harrsjöns lövskogar.
Under fältträffen kommer du få se praktiska exempel på vad du som markägare kan om du vill gynna lövskogens arter. Vi kommer till exempel titta på och diskutera hur du sköter brynmiljöer, friställer lövträd och skapar död ved.

Det finns idag möjligheter till att söka ekonomiskt stöd till åtgärderna. Vem som sedan utför åtgärden, du som självverksam eller att du köper tjänsten av någon, är upp till dig. Vi från myndigheterna bistår gärna med personlig rådgivning på dina marker om du är intresserad av att utföra åtgärder.
Förutom kunskap och inspiration till åtgärder för lövskogens arter bjuder vi också på fika och enklare lunch. Observera att fältträffarna innehåller en del vandring i skogsterräng.

Anmäl dig senast den 10 oktober

Vi erbjuder två tillfällen med samma innehåll. Anmäl dig till ett av dessa två tillfällen:

  • Fredagen den 15 oktober, start kl. 09:30 och avslut senast 13:30.
  • Söndagen den 17 oktober, start kl. 11:30 och avslut senast 15:30.

Din anmälan skickar du till emma.vidmark@lansstyrelsen.se senast söndag den 10 oktober. Glöm inte att ange vilket av tillfällena du vill delta på och om du behöver specialkost till fika och lunch.
Vi kommer att bekräfta din anmälan via e-post, och då får du också vägbeskrivning till mötesplatsen i området. Deltagarantalet är begränsat till max 30 deltagare per tillfälle. Blir det färre än 5 anmälda till någon av träffarna ställs den in.
Välkommen!

  • Senast uppdaterad: 2021-10-05