Välkommen på höstexkursion

Projektet Ett mer variationsrikt skogsbruk bjuder in till höstexkursion under ledning av Skogsstyrelsen och Skärgårdsstiftelsen. Vi tittar på och besöker områden med nyligen utförda åtgärder på Gålö, söder om Stockholm, där del av skötselinriktningen är hyggesfria skogsskötselmetoder och åtgärder med naturvårdande ändamål.

Skärgårdsstiftelsen äger stora områden i Stockholms skärgård vilket innebär att skogsskötseln många gånger behöver anpassas till natur-, kultur- och rekreationsvärden. I vissa fall kan därför hyggesfritt skogsbruk vara ett alternativ. På Gålö har Skärgårdsstiftelsen och Skogsstyrelsen samverkat med varandra inom Skogsstyrelsens projekt om hyggesfritt skogsbruk. Under den här dagen tittar vi på resultatet av de åtgärderna. Vi diskuterar också hur variation i skogsbruksmetoder kan stärka och bibehålla naturvärden, sociala värden och kulturvärden.


Den 10 november samlas vi kl 9.30 vid den större parkeringsplatsen på södra sidan av Askviksvägen på Gålö, Haninge kommun, Stockholms län. En mer detaljerad beskrivning skickas ut innan träffen.
Transport sker i egna bilar, men vi försöker samåka så gott det går under exkursionen. Åter vid samlingsplatsen kl 15.00.
Skogsstyrelsen står för fika och lunch under dagen. (Meddela eventuella allergier i anmälan).

Anmäl dig senast 7 november

Deltagarantalet är begränsat till 30 personer och anmälan görs senast den 7 november till henrik.johansson@skogsstyrelsen.se

  • Senast uppdaterad: 2022-10-26