Exkursion om hyggesfritt skogsbruk 29 oktober

Projektet Ett mer variationsrikt skogsbruk bjuder in till höstexkursion den 29 oktober kl 10-15. Tema: Hyggesfritt skogsbruk. Vi besöker två spännande fastigheter i nordöstra Skåne.

Dagen startar med ett besök hos Lennart Bosrup, strax norr om Glimåkra. Här finns en värdefull biologisk mångfald, till följd av pH-höjande diabas i marken och kontinuitet av grova hagmarksekar.

Friluftslivet lockas hit av lövskogar med ek och lind och vårens blåsippor. Men här produceras också ektimmer – med individanpassad skötsel av stammar kombinerat med så kallat naturnära skogsbruk.

Genom att följa skogens naturliga processer vid skötsel och huggning fås kvaliteter som i slutändan blir ekgolv. På köpet skapas naturvärden och en rekreationsvänlig skog. I Lennarts skog finns också planterad gran som håller på att omföras till blandskog, genom utglesning och luckhuggning.

Efter lunch tar vi oss till Breanäs strövområde vid sjön Immeln. Skogen ägs av Region Skåne och sköts som kontinuitetsskog av Stiftelsen Skånska Landskap. I produktionsbestånden syftar skötseln till att skapa varierad blandskog, med träd i olika åldrar och föryngring av olika trädslag, samtidigt som trädkontinuitet och skogskänsla bevaras.

Utöver Lennart Bosrup samt Stefan Olsson och Anders Rosell från Stiftelsen Skånska Landskap deltar flera kunniga inom hyggesfritt skogsbruk och lövskogsskötsel för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Glimåkra och Breanäs ligger en dryg halvtimme från Kristianstad och Hässleholm och en dryg timme från Växjö och Halmstad.

Exkursionen startar kl 10 i Bosarp, strax norr om Glimåkra. Fika finns framdukat från kl 9.30.

Projektet bjuder sedan på lunch i Glimåkra innan vidare färd i egna bilar mot Breanäs där exkursionen avslutas med fika kl 15.

Anmäl dig senast 22 oktober

Deltagarantalet är begränsat till 30 personer och anmälan sker senast 22 oktober via mejl till emma.liljewall@skogsstyrelsen.se. Ange eventuella matallergier vid anmälan.

Om Ett mer variationsrikt skogsbruk

Projektet Variationsrikt skogsbruk är ett nationellt samarbetsprojekt med syfte att skapa mer variation i den brukade skogen – genom att öka arealen skog som brukas med hyggesfria metoder, öka inslaget av löv samt genom att skapa naturvärden.

  • Senast uppdaterad: 2021-09-15