Rött hus på Tjärö, Blekinge

Exkursion om specialvirke för byggnadsvård

Den 28 oktober träffas vi i kulturreservatet Stensjö by på temat svenskt specialvirke för byggnadsvård. Under exkursionen pratar vi nytänk, möjligheter och utmaningar för produktion och marknad för svenskt specialvirke och byggnadsvårdshantverk. Vi fördjupar oss i allt från skogsskötsel, ekonomi, värdekedjor och byggnadsvård – från skog till byggnad.

Exkursionen hålls av Vitterhetsakademien, länsstyrelsen i Kalmar län och Skogsstyrelsen inom Miljömålsrådets projekt Ett mer variationsrikt skogsbruk. Projektet drivs av Skogsstyrelsen och syftar till att öka intresse, kunskap och engagemang för ett mer variationsrikt skogsbruk. Det handlar om ökade inslag av lövträd/lövskogar, mer hyggesfria metoder och skapa mer natur- och kulturvärden i brukad skog. Ett kulturvärde är specialvirke för byggnadsvård och renoveringar av äldre hus.

Vi återkommer med program under augusti. Om du vill anmäla dej redan nu till exkursionen, mejla din anmälan till Michael Lehorst, Skogsstyrelsen

Max 25 deltagare inklusive särskilt inbjudna och arbetsgruppen inom projektet.

  • Senast uppdaterad: 2022-08-15