Luckhuggning i tallskog, Bräcke Jämtland

Exkursion om hyggesfritt skogsbruk & åtgärder för rekreation och naturvård i Nydalaområdet

Tisdag 7 juni bjuder projektet Ett mer variationsrikt skogsbruk och Skogsstyrelsen in till en exkursion i Nydala friluftsområde i Umeå. Syftet med exkursionen är att deltagarna ska få ta del av praktiska exempel på hur man kan bruka skogen med hyggesfria metoder och med hänsyn till rekreation och naturvård. Exkursionen är också ett tillfälle att utbyta erfarenheter kring praktiskt variationsrikt skogsbruk.

Markvärd för dagen är Umeå kommun, tillsammans med förvaltaren Skogssällskapet. Forskare från SLU och personal från Skogsstyrelsen medverkar också.
Plats: Nydala friluftsområde med omnejd, Umeå. Samling vid parkeringen vid hund- och pulkskidspåret vid Nydala. Spårstarten ligger bakom Umelagun, följ vägen förbi Nydala badplats så kommer du till parkeringen där spårcentralen ligger.

Program

9.00 Samling och fika.
Därefter besöker vi ett antal punkter med utförda åtgärder:

  • Schackrutehuggning
  • Blädning
  • Lövgynnande åtgärder
  • Nydala strand - åtgärder för rekreation och naturvård

15.00 Avslut och fika

Antal deltagare är begränsat till 40 personer.

Anmälan görs via e-post till Lisa Edvardsson, Skogsstyrelsen,
senast den 1 juni. Ange eventuell specialkost/allergier vid anmälan. Vi bjuder på lunch och för- och eftermiddagsfika.

  • Senast uppdaterad: 2022-04-28