Exkursion i Bäcksjön, Umeå, 2 november

Tisdag den 2 november bjuder projektet Ett mer variationsrikt skogsbruk in till en höstexkursion på Skogsstyrelsens fastighet vid Bäcksjön, Umeå. Syftet med exkursionen är att visa och diskutera olika metoder för hyggesfritt skogsbruk och lövgynnande åtgärder som utförts bland annat för att bevara de höga friluftslivsvärden som finns i området. Skogsstyrelsen i Södra Västerbottens distrikt är värdar för exkursionen.

Mötesplats: Rastplatsen vid Hemviken, Bäcksjön.

Kl 9.00 Samling och fika. Kaffe och te med matig macka.
Under förmiddagen kommer vi att titta på bland annat luckhuggning, blädning, överhållen skärm och lövgynnande åtgärder vid avverkning.
Avslut senast kl 12.30.

Anmäl dig senast 27 oktober

Anmälan görs till:Lisa Edvardsson, lisa.edvardsson@skogsstyrelsen.se senast den 27 oktober. Ange eventuell specialkost/allergier vid anmälan. Antal deltagare: Max 30

Bäcksjön ligger knappt 2 mil norr om Umeå, och är skyltad från väg 364. Parkering finns vid Hemviken. Därifrån är det en kort promenad ned till rastplatsen vid sjön.

  • Senast uppdaterad: 2021-10-19