Hyggesfritt, Skåne. Foto: Yaman Albolbol

Exkursion i Tiveden

Projektet Ett mer variationsrikt skogsbruk bjuder in till exkursion den 12 oktober i Tiveden med tema hyggesfria skogsskötselmetoder i praktiken.

Den 12 oktober samlas vi kl 9.30 vid huvudentrén till Tivedens nationalpark. Transport sker i egna bilar, men vi försöker samåka så gott det går under exkursionen. Åter vid samlingsplatsen kl 15.
Skogsstyrelsen står för fika och lättare fältlunch under dagen.
Meddela eventuella allergier i anmälan.

Under ledning av Sveaskog studerar vi åtgärder för att stärka grön infrastruktur på landskapsnivå genom att fördjupa oss i hyggesfria skogsbruksmetoder. Viktiga punkter under dagen blir att diskutera
hur variation i skogsbruksmetoder kan stärka och bibehålla naturvärden, sociala värden och kulturvärden. Vi tittar även på hur ett mångbruk i landskapet ser ut i Tivedenområdet.

Tiveden

Sveaskog arbetar med hyggesfria metoder på sitt innehav som gränsar till Tivedens nationalpark. Ett viktigt syfte är att stärka skogens sociala värden och möjligheterna till friluftsliv. Vi tittar på olika metoder för hyggesfritt skogsbruk och diskuterar hur hyggesfritt skogsbruk påverkar förutsättningarna för friluftsliv samt möjligheterna att bedriva kommersiell turismverksamhet. Vi får träffa turismentreprenörer som verkar i området. Vi tittar även på hyggesfritt skogsbruk ur ett produktionsperspektiv samt hur hyggesfritt skogsbruk kan gynna natur- och kulturmiljövärden.

Anmäl dig senast den 6 oktober

Deltagarantalet är begränsat till 30 personer och anmälan sker senast den 6 oktober till henrik.johansson@skogsstyrelsen.se eller tfn 0522-64 57 13.

  • Senast uppdaterad: 2021-09-29