Drönare - inspiration till grön innovation

Projektet Drönare inspiration till grön innovation är avslutat. Projektets syfte var att inspirera skogliga aktörer att utveckla och använda drönare i skogsbruket.

Drönartekniken visar på stor potential, och är redan idag, ett enkelt redskap i arbetet att förbättra skogsbruket och åstadkomma fördelar för samhället. Skogsstyrelsen ville ta initiativet och agera katalysator för användningen av drönare inom regionen genom att inspirera och handleda andra. Användningen av drönare bidrar till att skapa värden genom bättre utförd skogsskötsel, bättre ekonomi för skogsägare och skogsföretag och underlag för teknik och för tjänsteföretag att utvecklas inom regionen.

Genomfört i projektet

Målet med projektet var att sammanföra skogliga aktörer med teknikföretag. Teknikföretagen ska inspireras att med drönarteknik hitta nya användningsområden och produkter kopplade till skogsbruket. De skogliga aktörerna ska inspireras till att driva utvecklingen och bygga nätverk.

Exempel på aktiviteter som har genomförts i projektet

  • Deltagande på Elmia Wood 2017, världens största skogsmässa. Drönare stod för mer än hälften av alla medieinslag från mässan.
  • 355 intresserade deltagare har varit med på inspirationsföreläsningar.
  • En förkortad föreläsningsversion har även använts för genomgångar vid flera andra tillfällen, både nationellt och internationellt, där ytterligare minst 800 personer har fått ta del av budskapet.
  • 28 träffar har genomförts, där 321 deltagare har fått prova på att flyga drönare.
  • Utvecklingskonferensen i Växjö hade ett 70-tal deltagare.
  • Vid slutredovisningsföreläsning på UAS-forum 2018 redovisade Skogsstyrelsen deltagarnas åsikter och skogsbrukets behov av drönarutveckling inför ett hundratal besökare.

Så har projektet genomförts

I ett första steg anordnades skogskvällar. Syftet var att inspirera deltagare och skapa kännedom om möjligheter med drönare och vad som är möjligt redan idag och vad som var på gång inom en nära framtid.

Steg två var att anordna många mindre träffar ute i fält med målgrupperna. Alla deltagare fick själva prova att flyga drönare i en skoglig situation. Träffen avslutades med att lyssna av deltagarnas reaktioner och funderingar kring drönare.

I steg tre anordnades en innovationskonferens i Växjö där aktörer inom de gröna näringarna samlades. Syftet var att sprida kunskap mellan skogsbruk, forskning och utvecklande teknikföretag. Skogsstyrelsen redovisade de erfarenheter från de övningar där deltagare provat att använda drönare samt redogjorde för reflektioner från genomförda träffar. Forskare och teknikföretag fick redovisa vad de gjorde och vad som är på gång inom området. Genom att skogsbruket fick en bättre förståelse för de möjligheter tekniken med drönare ger, är det enklare för dem att kunna specificera de utvecklingsbehov som finns för skogsanvändning.

  • Senast uppdaterad: 2019-12-04