Brunnsskogen

Attractive Hardwoods

Best practise in tourism development, marketing and sustainable management of Attractive Hardwoods.

Syfte

Projektet vill öka populariteten och antalet besökare till ädellövskogar som destinationer för gränsöverskridande ekoturism.

Mål

Projektets mål är att förbättra och stärka samarbetet mellan olika nationella och internationella aktörer som är verksamma inom turismsektorn. I projektet kommer myndigheter, organisationer, entreprenörer, privata företag och turistoperatörer att samarbeta för att utveckla produkter och tjänster. Projektets samlade erfarenheter ska sammanställas i en gemensam strategi som syftar till att öka den gränsöverskridande turismen i ädellövskogarna runt södra Östersjön.

Projektets aktiviteter sker i särskilt utvalda pilotområden fördelade i deltagande länder.

Projektägare

Skogsstyrelsen

Partner

Litauen: Directorate of Žemaitija National Park.

Polen: Regional Directorate of State Forests in Gdansk, Pomorskie Tourist Board.

Sverige: Region Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge län.

Associerade partner

Litauen: Samogitian Rural Tourism Association, Lithuanian Fund for Nature, Plunge district Municipality, Telšiai State Forest Enterprise, State Service for Protected Areas under the Ministry of Environment.

Polen: Regional Directorate of Environmental Protection in Gdansk.

Sverige: Visit Blekinge AB, Blekinge Arkipelag, Ronneby Kommun, Stiftelsen Skånska Landskap.

Finansiering

Projektet delfinansieras av Europeiska unionen genom södra Östersjöprogrammet samt av partner från de deltagande länderna.

Tidplan

Projektet löper på tre år med start 1 juli 2016.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-28