Flygbild över skog.

Införande av drönare

Skogsstyrelsen har sedan 2017 drivit projektet Drönare som arbetsverktyg i skogen. Inför 2019 gjordes en omstart och projektet bytte namn till Införande av drönare. Projektet är nu avslutat.

Tekniken med drönare eller Unmanned Aerial Vehicle (UAV) har under senare år gått snabbt framåt. Användbarheten har förbättrats samtidigt som kostnaderna sänkts. Det har gjort att drönare nu har potential att effektivisera fältarbetet i skogen samtidigt som det har skapats nya möjligheter för att kunna dokumentera skogstillstånd och skogliga åtgärder.

Projektet Införande av drönare syftar till att införa drönare som ett arbetsverktyg inom Skogsstyrelsen, för att visa på nyttan och effekterna av att använda drönare i olika verksamheter. Ambitionen är även att skogsbruket ska inspireras till att använda drönare.

Målsättning

Projektets målsättning är att utvärdera lämpliga användningsområden och introducera drönare i Skogsstyrelsens verksamhet. Projektet ska medverka till att skapa kännedom och öka kunskapen inom myndigheten om drönare som arbetsverktyg. Drönare ska vara ett naturligt verktyg i arbetet och öka effektiviteten och kvalitén i Skogsstyrelsen fältarbete. Projektet ska bidra till ett utvecklat arbetssätt inom Skogsstyrelsen. Med hjälp av drönare skapas goda förutsättningar till betydande förbättringar i den skogliga planeringen samt utförande och dokumentation av utförda åtgärder.

Projektets målsättning är även att skapa förutsättningar för skogsbrukets användning av drönare och inspirera skogsbruket till att använda drönare i arbetet. Skogsstyrelsen ska bistå med kunskap och ge inspiration, bland annat genom olika informationsinsatser. Målgrupp är främst skogssektorn skogsentreprenörer och skogsföretag samt medelstora till större skogsägare.

Prioriterade aktiviteter är att

  • Ta fram lösningar för lagring av Skogsstyrelsens bilddata samt bearbetning och distribution av bilder och filmer
  • Utveckla metoder för användning av drönare inom olika verksamheter i fält
  • Fortsätta utbilda drönaroperatörer internt inom Skogsstyrelsen
  • Ta fram informationsmaterial och fortsätta att motivera skogsbruket att använda drönare
  • Senast uppdaterad: 2019-12-04