Hus vid skog.

Landsbygdsprogrammet och skogen

Skogen är viktig för att hålla den svenska landsbygden levande och konkurrenskraftig. I det svenska landsbygdsprogrammets förlängning 2021-2022 finns två stöd med fokus på skogen.

I landsbygdsprogrammet finns olika stöd och ersättningar. De ska stimulera utveckling av landsbygden och företagen som finns där. Miljö och hållbar utveckling är prioriterat.  Landsbygdsprogrammet finansieras av Sverige och EU gemensamt.

Det här är de två skogliga stöden i landsbygdsprogrammet under 2021-2022:

  • Kompetensutveckling och rådgivning (30 miljoner kronor)
  • Skogens miljövärden (41 miljoner kronor)

Regeringen har i den strategiska planen för ny gemensam jordbrukspolitik (CAP), föreslagit att stöd till kompetensutveckling inom skogen ska fortsätta under åren 2023-2027. Skogsstyrelsen föreslås få en budget på 65 miljoner kronor att fördela till organisationer och företag som anordnar kompetensutveckling inom miljö och klimat. 

Under åren 2014-2020 fanns även följande stöd som nu är stängda:

  • Samarbete inom miljö (32 miljoner kronor)
  • Återställande av skador på skogar (ingen fastställd budget). Stödet kunde aktiveras vid speciella tillfällen, till exempel vid skogsbränder och naturkatastrofer. Detta skedde dock aldrig.

Skogsstyrelsen ansvarar för de skogliga stöden. Det innebär bland annat att det är Skogsstyrelsen som handlägger och beslutar om ansökningar till dem.

  • Senast uppdaterad: 2022-09-19