Enköping 181019 Frilansuppdrag för tidningen Skogseko. Skogägarparet Anders & Anette Westerberg har satsat på blandskog. Foto: Ari Luostarinen

Målet blandade trädslag i skogen

Makarna Annette och Anders Westerberg driver ett variationsrikt skogsbruk med stora inslag av lövträd. De ser nästan bara fördelar med sin blandskog och sköter den med varsam hand. Det är långt fram till avverkning, men för paret Westerberg är det vägen dit som gör mödan värd.

Två höga alar reser sig majestätiskt mitt i ungskogen där gran och tall samsas med olika sorters löv. På mindre tallar och lärkträd sitter fårull fastknutet. En lite udda syn, men ett bra recept mot betesskador. Kronhjort och älg gillar ungskog, men de gillar inte den fräna lukten av fuktig ull.

– Det fungerar bra och för oss är det en lämplig metod eftersom vi har naturlig tillgång på ull med våra 30 får på gården. Vi ser ett klart minskat betestryck på de delar av skogen där vi använder ull, säger Anders Westerberg, som med sin fru Annette äger 50 hektar produktiv skogsmark vid Fjärdhundra, ett par mil nordväst om Enköping.

När paret köpte skogen 2010 var skötseln eftersatt bland annat beroende på sena röjningar.

– Det första vi gjorde var att röjningsgallra och direktiven var att spara löv och tall. Vi ville redan från början plocka fram björk och annat löv på bekostnad av gran. Det passar bra på våra ganska fuktiga marker. Med en mer blandad skog sprids även riskerna bättre när det gäller stormar, bränder, insekter och klimateffekter, menar Anders.

Han tycker också att ekosystemet mår bättre i en blandskog. Det blir en mer varierad biologisk mångfald, vilket märks på fågel- och djurlivet.

Både Anders och Annette värdesätter att ha skogen som rekreation och uppskattar en ljusare, mer luftig miljö som blandskogen erbjuder. Träden står inte lika tätt som i en granskog och undervegetationen får fritt spelrum.

– Vi är friluftsmänniskor och gillar ett aktivt utomhusliv. Att åka på charterresa och ligga på stranden är inget för oss. Vi vill också försöka få ut folk i skogen och få dem att förstå hur skönt det kan vara där, berättar Annette som är utbildad naturguide.

– I grunden är vårt skogsägande en ekonomisk verksamhet, en långsiktig investering som våra barn ska få glädje av så småningom. Men samtidigt är det förstås en hobby som vi trivs väldigt bra med. Anders jobbar heltid som management konsult och jag jobbar på gården med fårskötsel, men vi försöker ägna så mycket tid som möjligt åt skogen, säger Annette.

Ingen av dem har skoglig utbildning, men de går webb- och dagskurser och lär sig efterhand.

– Det känns bra och jag ser det som en utmaning att inte göra allt enligt skolboken. Där pratas ibland om att allt löv ska röjas bort, men den typen av skötsel intresserar inte mig. Det är roligare när exempelvis björk, tall, al, asp, gran och lärk växer på samma yta. Jag gillar när röjningen blir som en konstnärlig process där man måste skapa det ljusinsläpp som löv och tall kräver, säger Anders.

Paret Westerberg gjorde ett aktivt val när de förvärvade sin fastighet. De ville inte ha så mycket avverkningsklar skog, utan köpte snarare mark som de kunde utveckla efter eget huvud.

– Vi har en avdelning med naturlig föryngring av tall och där har vi stödplanterat 1 000 granplantor i luckor. Även sibirisk lärk har planterats och det är nog den enda skog vi hinner slutavverka själva.

Man har låtit gallrat några skiften och röjer regelbundet. Anders röjer hälften själv, medan resten görs av inhyrda entreprenörer.

– Jag jobbar ungefär tio dagar per år i skogen, men jag skulle vilja vara där längre och oftare. Det är avkopplande och en skön kontrast till mitt vardagliga jobb som konsult. För mig är det en fröjd att arbeta i skogen och det känns extra roligt att skapa en så variationsrik skog.

Du har nämnt flera fördelar med blandskog, men ser du inga nackdelar?

– Faktiskt inte. Möjligen är skogen lite krångligare att sköta och så kanske det inte är riktigt lika lönsamt som bestånd med enbart granskog. Men skötseln är som sagt ett rent nöje för mig och man får bra betalt för löv också, så fördelarna uppväger eventuella nackdelar med råge, konstaterar Anders Westerberg.

Text Stefan Hällberg

Foto Ari Luostrainen

Korta råd om blandskog

  • Markbered och ta tillvara självföryngrat löv.
  • Blanda tall och gran vid plantering på mellanboniteter.
  • Ställ en fröträdsskärm av tall och plantera glest med gran under.
  • Gynna trädslagsblandning vid röjning.
  • En gruppvis inblandning av löv i barrbestånd är enklare att sköta än en fullständig blandning.
  • Senast uppdaterad: 2018-12-12