Skadad skog

Torkan satte tydliga spår

Vid sidan av bränderna, har den torra sommaren fått stora konsekvenser för skogen och skogsbruket. Omfattande angrepp av granbarkborre, torkskadade plantor och dessutom kämpar många entreprenörer nu med dålig ekonomi efter att deras maskiner tvingats stå stilla.

Skogsstyrelsen talar om de värsta granbarkborreskadorna på tio år i södra Sverige.

– Det har varit enormt torrt särskilt i sydöstra Sverige och andragenerationssvärmningen har gått väldigt ”bra”. Det är de skadorna vi nu ser, säger Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen.

Skogsägarföreningen Södra har inventerat granskog på medlemsfastigheterna. Södras bedömning är att cirka 750 000 kubikmeter skog är skadad och döende. Denna areal utgör ungefär hälften av den totala skogsmarksarealen, vilket tyder på att 1,5 miljoner kubikmeter kan vara skadat i Götaland, uppger Södra.

– Hur skadeläget ser ut i Mellannorrland är lite oklart. Här är träden inte bruna än, så angreppen är svårare att upptäcka. Det var väldigt torrt under sommaren, men ändå lite mindre torrt än i sydöstra Sverige. Att det var så mycket snö i vintras innebar att det var ganska välvattnat när våren kom, vilket måste ha hjälpt lite, menar Gunnar Isacsson.

Rekommendationen till skogsägare är att kontrollera sin granskog. Skadade träd behöver tas bort – även om det rör sig om hela bestånd.

Risken för en kraftig vårsvärmning nästa år är dessvärre stor, tror Gunnar Isacsson. Det hänger samman med att de nu finns en väldigt stor population av granbarkborre. Dessutom är det troligt att många träd kommer vara fortsatt stressade, och därmed mer mottagliga för skadegörare.

Den torra sommaren har också varit oerhört stressande för plantor som kom i backen tidigare i år eller på hösten 2017. Många plantor och även hela planteringar har torkat ned totalt.

Hur stora plantavgångar det rör sig om i hela landet finns det inga uppgifter om, men lokalt har Skogsstyrelsen konstaterat omfattande problem.

- Vi får signaler från skogsbruket och märker det också i antalet försäkringsskadebesiktningar som ökat mycket på sina håll, säger Skogsstyrelsens nationella skadesamordnare Hans Källsmyr.

– Nu är det viktigt att skogsägare går ut och ser över sina planteringar, fortsätter han.

Just nu bedömer Hans Källsmyr att angreppen av granbarkborre är värre, men säger samtidigt att det är allvarligt om föryngringarna blir dåliga.

– Det handlar ju om starten för en ny skogsgeneration, man tappar ett år och naturligtvis innebär det stora kostnader för landets skogsägare.

Sommarens torka har också drabbat industrin. På sina håll har det varit svårt att få fram tillräckligt med virke, eftersom arbetet i skogen bitvis stannade av på grund av risken för skogsbränder.

Det kom också rapporter från landets plantskolor som tvingades slänga mängder av plantor eftersom det var för torrt för att kunna sätta dem.

Även många skogliga entreprenörer har drabbats hårt ekonomiskt. På grund av brandrisken stod många skogsmaskiner stilla, för vissa entreprenörer i flera veckor. Det är en kostnad som entreprenören i de allra flesta fall själv får stå för, enligt Bernt Hermansson, ordförande för branschorganisationen Skogsentreprenörerna.

– Sommaren har varit väldigt besvärlig för många entreprenörer som tappat mycket pengar. Man brukar räkna med att ett maskinlag tappar 25 000 kronor i intäkt per dag när de står stilla. Cirka 70 procent av det är fasta kostnader.

Det är från Mellannorrland och söderut som problemen varit störst. Bernt Hermansson är nu orolig för framtiden för medlemsföretagen.

– Likviditeten i många företag är dålig och sett till hela branschen har man sedan länge haft mycket små marginaler. Dessutom var det väldigt mycket snö i Norrland den här vintern vilket gjorde att produktionstakten blev lägre och företagen tappade intäkter.

Bernt Hermansson talar om ett strukturproblem i skogsbranschen där entreprenörerna får stå för en orimligt stor risk.

– Det är några få kunder som dominerar, det gör det svårt för en liten entreprenör att hävda sig. Södra och Stora Enso har sagt att de ska ge en schablonersättning till ”sina” entreprenörer vars maskiner tvingades stå stilla. Det är i och för sig bra, men vi är inget kollektiv. Olika entreprenörer är olika hårt drabbade.

Lärdomen från den här sommaren är att i framtiden vore det bättre att stilleståndsersättning alltid ingick i avtalen.

– I dag har vi ett orättvist system, menar Bernt Hermansson.

Text Maria Larsson

Foto Rikard Flyckt

 

Text Maria Larsson

Foto Rikard Flyckt

  • Senast uppdaterad: 2018-10-12