Arbete i skogen.

Hoppas på fortsatt jobb i skogen

5 000 nyanlända och långtidsarbetslösa röjer eftersatta områden i naturen samtidigt som de tar steget in på den svenska arbetsmarknaden. De är en del i arbetsmarknadssatsningen Naturnära jobb.

Det är en ovanligt kall och regnig sensommardag vid Näset nära Tullgarns slott i Södermanland. Orange regnrockar skymtar bland träden. Ett intensivt röjningsarbete pågår när arton deltagare i Naturnära jobb tar bort sly för att skapa betesmark.

Deltagarna är nyanlända och de flesta kommer från Syrien. De står alla långt ifrån arbetsmarknaden och satsningen Naturnära jobb ska göra det lättare att få arbete i en bransch där det saknas arbetskraft.

– Jag älskar att vara ute i naturen och det här jobbet passar mig bra, så jag hoppas att det kan leda till anställning, säger Gustan Hanna.

Efter att ha varit chef på ett oljebolag i Syrien under tjugofem år är det förstås en stor kontrast att arbeta i de sörmländska skogarna. Men arbetsuppgifterna är inget problem, inte heller sommarens värme och torka eftersom Gustan säger att han är van vid den typen av klimat. Det är språket som är svårt.

Flera gånger under samtalet söker Gustan Hanna hjälp av språkstödjaren och tolken Noora Alamrey som uppmanar honom att säga det själv på svenska. Hon betonar hur oerhört viktigt det är att försöka prata så mycket svenska som möjligt.

– Visst finns det språkliga utmaningar, bekräftar Egil Aas som är chef för verksamheten i länet, men det här är ett väldigt bra sätt att arbeta med integration. Deltagarna får prata svenska och lär sig hur det fungerar på en svensk arbetsplats.

Han berättar vidare hur gruppen även har kontakt med markägarna när de sätter upp stängsel till nya betesmarker. Just stängslingen av marker som legat i träda är ett samarbete med LRF och ett sätt att minska konsekvenserna av sommarens torka.

– Arbetet är uppskattat av lantbrukarna och det händer att de bjuder på kaffe och bullar, säger Egil Aas.

Seham Eilo tycker att jobbet är ett bra sätt att komma in i det svenska samhället. Hon arbetade som mattelärare i en stor stad i Syrien innan hon kom till Sverige för snart tre år sedan.

– Den här platsen fick jag genom Arbetsförmedlingen. Jag var inte alls van vid naturen, men tycker mycket om det här och arbetet i sig är inte svårt att lära sig. Språket är betydligt svårare, men jag försöker. Jag hoppas att jag kan få fast jobb inom naturvård, säger hon.

Två grupper har arbetat växelvis vid Näset sedan slutet av december förra året. Varannan vecka är de i skogen och varannan vecka har de SFI-undervisning i Södertälje. Deltagarna utbildas i att använda röjsåg och motorsåg, sedan får de arbeta praktiskt.

De flesta är mycket motiverade och vill fortsätta arbeta inom naturvård. Men spännvidden är stor när det gäller både tidigare erfarenheter och studier. Flera är akademiker, några är analfabeter. Var och en får individuell hjälp av Ghebriel Kidane Ketema. Han är matchningsresurs och det innebär att han kartlägger kompetens och språkkunskaper hos deltagarna och ser vilka anställningar som kan vara aktuella när gruppens arbete är slut om några månader.

Arbetsgruppen vid Näset är bara en av många i landet. Just nu ingår 1 372 personer från norr till söder i satsningen Naturnära jobb. I huvudsak handlar det om att rusta upp vandringsleder, sköta naturreservat, röja längs vägar och sätta upp provisoriska stängsel till betesdjur. Målet är att omkring 5 000 personer ska få jobb under en treårsperiod.

– Egentligen har Skogsstyrelsen arbetat med det här sedan 1959. Den stora skillnaden är att vi har fått ekonomiska anslag den här gången. Vi kan ge deltagarna bättre arbetsuppgifter genom att vi är flera myndigheter som samarbetar, säger Fredrik Gunnarsson som är chef för Skogsstyrelsens arbete med Naturnära jobb.

Han sammanställer just nu en delrapport som ska redovisas för regeringen i oktober. Rapporten visar att det enda som inte kommit igång som det var tänkt är arbetet kring järnvägsstationerna. Det har lett till att ungefär hundra färre än beräknat kunnat erbjudas plats i år.

På frågan om vad som är allra viktigast med Naturnära jobb svarar han direkt samhällsnyttan.

– Satsningen är positiv och verksamheten ger vinning på många håll. De nyanlända får språkträning och tar första steget in på den svenska arbetsmarknaden samtidigt som kulturmiljöer och naturområden som varit eftersatta blir attraktiva igen.

Text Anna Eriksdotter

Foto Henrik Witt

 

FAKTA Naturnära jobb

Naturnära jobb ingår i den rödgröna regeringens satsning ”enklare väg till jobb inom de gröna näringarna”. Omkring 5 000 personer över hela landet som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer att erbjudas praktik, moderna beredskapsjobb och andra subventionerade anställningsformer de närmaste tre åren. Målgruppen är främst nyanlända och långtidsarbetslösa.

Skogsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att samordna insatserna.

  • Senast uppdaterad: 2018-10-12