Logotyp Skogseko.

Skogseko 3-2015

Tidningen om skog och skogsbruk

I skogen finns tusentals forn- och kulturlämningar – lämningar som ska skyddas och bevaras. Men hur kan man se att det till exempel varit en kolmila i skogen? Detta och mycket annat får du svar på i Skogseko 3-2015 där några vanliga forn- och kulturlämningarna beskrivs. Följ även med till en helt vanlig skogsfastighet där minst sagt spännande historier kopplade till lämningarna nystats upp.
Skogseko handlar också om död ved – ja, vilka träd ska lämnas i första hand och hur kan man veta hur mycket död ved som behövs?

  • Senast uppdaterad: 2017-03-23