Wald im Nebel - forest in fog 04

Snart färdiga förslag om bättre produktion

I slutet av juni ska samverkansprocessen för skogsproduktion presentera vilka åtgärder i skogen som de anser behövs för att förbättra produktionen.

Upploppet närmar sig i samverkansprocessen för skogsproduktion där Skogsstyrelsen, skogsnäringen och miljörörelsen (Naturskyddsföreningen) arbetar med att ta fram konkreta förslag på vad som behöver göras för att förbättra produktionen i den svenska skogen.
– Vi ska vara helt klara vid årsskiftet. Om några veckor skickar vi vår slutrapport på remiss för att få in synpunkter, berättar Carl Appelqvist, projektledare på Skogsstyrelsen.

Slutrapporten bygger till stor del – men inte helt – på arbetsgruppernas förslag som presenterades tidigare i år. Här fanns ett helt batteri av tänkbara åtgärder inom fyra olika områden: produktionshöjande åtgärder, effektivare skogsskötsel, minskade skador på skog samt bättre infrastruktur.
Under våren har särskilt inbjudna forskare inom olika ämnesområden getts möjlighet att ge sin syn på arbetsgruppernas rapporter.
– Vi ville få den vetenskapliga synen på förslagens konsekvenser.
Det blev spännande diskussioner när forskarna och arbetsgrupperna möttes under ett seminarium i mars. Kortfattat kan man säga att visst kommer flera av förslagen innebära att produktionen ökar, men att det också kan finnas baksidor för biologisk mångfald, rennäringen och skogens sociala värden.
Forskarnas synpunkter vägs nu in i slutrapporten. I den finns också analyser av skogens utveckling om vissa åtgärder genomförs.

Carl Appelqvist tror att möjligheterna är goda att det blir verkstad av förslagen. Om det blir ett nationellt skogsprogram (vid denna tidnings pressläggning hade inget skogsprogram presenterats av regeringen) kan samverkansprocessens arbete bli ett viktigt bidrag.
– En ansats vi har i samverkansprocessen är att förslagen både ska vara positiva för produktionen och för andra samhällsmål. Det är en viktig del för att förslagen ska genomföras. Att förslagen faktiskt är samverkansprocessens förslag, innebär också att det finns en målsättning att genomföra dem. För skogsbruket kan det till exempel handla om att ta fram standarder och att utveckla sin rådgivning, säger Carl Appelqvist.

Text Maria Larsson

Fakta


25 juni skickar samverkansprocessen för skogsproduktion sin slutrapport på remiss. Remisstiden avslutas i september.
På fyra platser (Växjö, Örebro, Östersund, Skellefteå) blir det också seminarier om förslagen i rapporten.

  • Senast uppdaterad: 2018-05-24