Skogssstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist

Ledaren: Mångfald - mer än arter

Skogsstyrelsen har tillsammans med Arbetsförmedlingen, Trafikverket, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning och länsstyrelserna fått regeringens uppdrag att arbeta för enklare vägar till jobb och för att tillvarata den jobbpotential som finns i de gröna näringarna.
Målgruppen är arbetssökande som är nya eller relativt nyetablerade i Sverige eller personer som varit utan jobb en längre tid.

Runt 1 500 arbetssökande kommer att anställas varje år 2018–2020. Till de arbetsuppgifter som ska utföras hör siktröjning vid vägar, iordningsställande av rastplatser och olika former av naturvårdande skötsel.
Skogsstyrelsen har dessutom fått i uppgift att samordna myndigheternas arbete. Det är naturligt eftersom Skogsstyrelsen har lång och god erfarenhet av arbetsmarknadsåtgärder i skogen.

På sikt kan uppdraget bidra till att öka mångfalden i svensk skogssektor. I det här sammanhanget tänker jag inte på mångfalden av arter utan mångfalden av människor med olika bakgrund. Och mångfalden behöver öka, i dag är det en mycket liten del av dem som arbetar i skogssektorn som själva är eller har föräldrar som är födda i ett annat land.

Många som i dag på olika sätt jobbar med skog har en naturlig anknytning till skogen. De kan ha vuxit upp på landsbygden och ha föräldrar eller släktingar som jobbat med skog eller är skogsägare.
För svenskar med rötter i ett annat land är situationen ofta en helt annan. För dem som dessutom bott i en stad sedan de kom till Sverige riskerar kopplingen till skogen att bli ännu svagare.

Med tanke på att kompetensförsörjning är en av de gröna näringarnas stora utmaningar i dag såväl som i framtiden är det angeläget att fler grupper i samhället ser jobb i exempelvis skogssektorn som ett attraktivt alternativ. Här kan den aktuella satsningen på naturnära jobb göra skillnad. Det behövs. Skogssektorn har inte råd att undvara stora grupper av befolkningen om kompetensförsörjningen ska klaras.

Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen

  • Senast uppdaterad: 2018-06-05