Myrbagge på jakt efter granbarkborrar.

Städa inte för noga

Tänk på att lämna kvar döda träd eller högstubbar efter avverkningarna, eftersom dessa kan gynna granbarkborrens fiender.

Det är viktigt att ta en långt gående miljöhänsyn i samband med de kommande avverkningarna, menar Gunnar Isacsson som är ekolog och expert på insekter och skogsskador på Skogsstyrelsen.

– I de träd som dödades av angreppen sommaren 2018 finns det ytterst få granbarkborrar kvar, och då är det bra att spara normala eller lägre högstubbar på kanske två till tre meters höjd för att gynna de insekter som antingen är konkurrenter eller rena fiender till granbarkborren, säger han och förklarar att insekter som till exempel den allmänna barkbocken mer än gärna inte bara äter granbarkborrens larver, utan även tar maten för den.

Eftersom den allmänna barkbocken endast lever i nyligen döda träd orsakar denna ingen större skada för den enskilde skogsägaren, varför det är bra att gynna den.

Det finns även rovinsekter som myrbaggen (se bild), parasitsteklar och styltflugor som alla kan bidra till att hålla nere populationerna av granbarkborrar. Döda träd ger dessutom både föda och bostad åt hackspetten som gärna stoppar i sig granbarkborrens larver.

 – Men samtidigt är det viktigt att inse att även om det finns en mångfald av naturliga fiender så ligger dessa ändå ett steg efter granbarkborren, eftersom denne förökar sig snabbare än sina konkurrenter. Så därför är det extra viktigt att söka upp och avverka nyangripna granar nu i vår, säger Gunnar Isacsson.

Text Peter Fredriksson

Foto Mattias Sparf (Bilden visar en myrbagge)

Fotnot: Artikeln ingår i temasidor om granbarkborre i Skogseko 1–2019.

  • Senast uppdaterad: 2019-03-04