Skogssstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist

Ledaren: Vem vågar lyfta förslagen som bryter dagens dödläge?

Sällan har debatten om skogen varit så intensiv som den är idag. Kontroversiella frågor som nyckelbiotopsinventering, äganderätt, artskyddsförordning, frivilliga avsättningar, rödlistade arter, hållbarhet och skogens roll i klimatarbetet är återkommande trätoämnen. Att vi har en levande diskussion om vad vi ska ha vårt lands viktigaste naturresurs till är något jag välkomnar. Samtidigt är jag oroad över de låsningar som följer av en tilltagande polarisering och ett allt högre tonläge.

En del företrädare för exempelvis Södra och LRF har i likhet med en del företrädare för Naturskyddsföreningen och föreningen Skydda skogen blivit allt mer oförsonliga i sina beskrivningar av de kontroversiella frågorna. Budskapen på Twitter verkar bli allt skarpare. Och ju vassare repliker desto fler gillanden och vidareförmedlanden (så kallade retweets). Det finns också en tilltagande trend att nyheter och forskningsresultat lyfts fram och kommuniceras när de upplevs stärka den egna positionen men ignoreras om de pekar åt ett annat mindre önskvärt håll.

Så här har det väl alltid varit kanske någon invänder? Jag tror inte så är fallet. Det finns idag ett drag av kompromisslös indelning i onda och goda och att göra nyansrika frågor svartvita. Det hårdare klimatet där de skarpaste påhoppen applåderas mest för att de befäster den egna positionen bidrar inte heller till nytänkande och utveckling.

Vilka företrädare för skogsägarrörelsen skulle i dagens debattklimat våga lyfta förslag om hur naturvården i skogen kan förbättras genom ett ökat ansvarstagande som innebär högre kostnader eller lägre intäkter för markägaren? Hur skulle konstruktiva röster i den riktningen tas emot i de egna leden? Vilka företrädare för Naturskyddsföreningen eller Greenpeace skulle på motsvarande sätt våga lyfta förslag på anpassad avverkning i nyckelbiotoper eller skogar som stått orörda under lång tid och innehåller många rödlistade arter?

Sådana förslag skulle kanske inte bli verklighet direkt, men de skulle kunna öppna för en konstruktiv diskussion som är svår idag. I låsta lägen som dagens skogsdebatt är jag övertygad om att det är de nya, modiga tankarna och förslagen som leder till utveckling, inte djupare skyttegravar eller ännu mer upprörda slagord. Ifrån djupet av skyttegravarna är det dessutom svårt att få förtroende från omvärlden utanför skogen.

Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen

 

  • Senast uppdaterad: 2018-03-02