Uppslag tidningen Skogseko.

Skogseko 1-2018

Nytt nummer av Skogsstyrelsens tidning

En utvecklad metod för inventering av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige testas under 2018. Den ska göra det lättare att förstå hur Skogsstyrelsen gör sina bedömningar. 

Men Skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper väcker också en del frågor. I Skogseko hittar du svaren på några vanliga frågor.

Detta nummer av Skogseko handlar till stor del också om hög virkesproduktion. Experter ger råd om föryngring, röjning och gallring. Det handlar också om snabbväxande träd, dikesrensning och hur hög tillväxt påverkar virkeskvaliteten.

 

  • Senast uppdaterad: 2018-03-01